لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (18)
تالیف (19)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 8fa1.23 - 956 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 6 سال 1384 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 0 -4020-03-964 انتخاب
2- مثنویهای حکیم سنائی: بانضمام شرح سیرالعباد الی المعاد
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - بابک - دیویی: 8fa1.23 - 381 صفحه - چاپ 2 سال 1360 - انتخاب
3- دیوان انوری
نويسنده:محمدبن‌محمد انوری ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.23 - جلد 2 - چاپ 1 سال 1364 - 1300 ریال - انتخاب
4- احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی
نويسنده:محمدتقی مدرس‌رضوی - اساطیر - دیویی: 509.2 - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 115000 ریال - 6 -042-331-964 انتخاب
5- مجموعه رسائل
نويسنده:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،موسسه پژوهشی میراث مکتوب - دیویی: 189.1 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 2 -6167-03-964-978 انتخاب
6- دیوان انوری: قصاید
نويسنده:محمدبن‌محمد انوری ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.23 - 522 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -082-445-964 انتخاب
7- اساس الاقتباس
نويسنده:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 160 - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -3904-03-964-978 انتخاب
8- العلامه الخواجه نصیرالدین الطوسی: حیاته و آثاره
نويسنده:محمدتقی مدرس‌رضوی ؛ مترجم:علی‌هاشم اسدی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 509.2 - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -104-444-964 انتخاب
9- احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی
نويسنده:محمدتقی مدرس‌رضوی - اساطیر - دیویی: 509.2 - 744 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1200 نسخه - 85000 ریال - 6 -042-331-964 انتخاب
10- شجره طیبه در انساب سلسله سادات علویه رضویه
نويسنده:محمدباقربن‌اسماعیل رضوی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی ؛ ويراستار:سیدمهدی سیدی‌فرخد - آهنگ قلم - دیویی: 297.98 - 568 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -36-7641-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3