لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (18)
تالیف (19)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه رسائل
نويسنده:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،موسسه پژوهشی میراث مکتوب - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 2 -6167-03-964-978 انتخاب
2- دیوان انوری
نويسنده:محمدبن‌محمد انوری ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - جلد 2 - چاپ 1 سال 1364 - 1300 ریال - انتخاب
3- دیوان انوری: قصاید
نويسنده:محمدبن‌محمد انوری ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 522 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -082-445-964 انتخاب
4- دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی: با مقدمه و حواشی و فهرست
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - سنایی - 1394 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1380 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 8 -86-6290-964 انتخاب
5- العلامه الخواجه نصیرالدین الطوسی: حیاته و آثاره
نويسنده:محمدتقی مدرس‌رضوی ؛ مترجم:علی‌هاشم اسدی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -104-444-964 انتخاب
6- دیوان حکیم ابوالمجدود بن آدم سنائی غزنوی: با مقدمه و حواشی و فهرست
شاعر:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مقدمه:محمدتقی مدرس‌رضوی - سنایی - 1398 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 3000 نسخه - 0 -86-6290-964-978 انتخاب
7- دیوان انوری: مقطعات - غزلیات - رباعیات
نويسنده:محمدبن‌محمد انوری ؛ به‌اهتمام:محمدتقی مدرس‌رضوی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 680 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1377 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -082-445-964 انتخاب
8- احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی
نويسنده:محمدتقی مدرس‌رضوی - اساطیر - 744 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1200 نسخه - 85000 ریال - 6 -042-331-964 انتخاب
9- سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم
نويسنده:محمدتقی مدرس‌رضوی ؛ به‌اهتمام:ایرج افشار - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 7 -237-444-964 انتخاب
10- حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه
نويسنده:مجدودبن‌آدم سنایی ؛ مصحح:محمدتقی مدرس‌رضوی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 956 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 6 سال 1384 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 0 -4020-03-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3