لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (45)
تالیف (1)
ترجمه (95)
تهران (6)
شهرستان (90)
كودك و نوجوان (80)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کوسه‌ها
نويسنده:جاناتان میلر ؛ مترجم:سعید مدرسی‌قزوینی - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 597.3 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12000 ریال - 964-5703-28-X انتخاب
2- شیمی
نويسنده:جین چیشلمن ؛ نويسنده:مری جانسون ؛ مترجم:سعید مدرسی‌قزوینی - پرک - دیویی: 540.76 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 3 -07-5414-600-978 انتخاب
3- ریاضی آسان: جمع و تفریق 5 - 3 ساله‌ها
نويسنده:سو هارل ؛ مترجم:سعید مدرسی‌قزوینی - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 372.21 - 40 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 150000 ریال - 3 -10-5414-600-978 انتخاب
4- بر دانش لغوی خود بیفزای
نويسنده:کلین کسی ؛ مترجم:سعید مدرسی‌قزوینی - کلمه - دیویی: 373 - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 950 ریال - انتخاب
5- نجوم متصل به اینترنت: ستارگان و صور فلکی
نويسنده:لیزا مایلز ؛ نويسنده:الستر اسمیت ؛ مترجم:سعید مدرسی‌قزوینی - پرک - دیویی: 520 - 96 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 80000 ریال - 4 -34-5703-964 انتخاب
6- آشنایی با بدن انسان
نويسنده:برندا والپل ؛ مترجم:سعید مدرسی‌قزوینی ؛ ويراستار:غلامحسین نیکونام - پرک - دیویی: 612 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150000 ریال - 7 -09-5414-600-978 انتخاب
7- فیزیک
نويسنده:آماندا کنت ؛ نويسنده:آلن وارد ؛ مترجم:سعید مدرسی‌قزوینی - پرک - دیویی: 530 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 6 -06-5414-600-978 انتخاب
8- سیاره زمین
مترجم:سعید مدرسی‌قزوینی - پرک - دیویی: 525 - 64 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 6000 ریال - 1 -1-91560-964 انتخاب
9- ریاضی آسان: اعداد 5 - 3 ساله‌ها
نويسنده:سو هارل ؛ مترجم:سعید مدرسی‌قزوینی - موسسه ‌نشر پرک - دیویی: 372.21 - 40 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 150000 ریال - 7 -12-5414-600-978 انتخاب
10- دستور پایه زبان انگلیسی
نويسنده:سعید مدرسی‌قزوینی - نشر قومس - دیویی: 425 - 447 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10