لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (9)
تالیف (15)
ترجمه (1)
تهران (12)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دکتر! نوزاد من؟: راهنمای مادران درباره مشکلات روزمره نوزادان
نويسنده:احمد مدنی - ارجمند - دیویی: 613.0432 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 150000 ریال - 3 -14-6095-964 انتخاب
2- کاندید: رویایی شکل گرفته در سیسیل درمان
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:احمد مدنی - آروین - دیویی: 853.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 ریال - 4 -21-6217-964 انتخاب
3- جغرافیای اقتصادی جهان
نويسنده:احمد مدنی - سحاب کتاب - دیویی: 320 - چاپ 1 سال 1357 - انتخاب
4- دکتر! نوزاد من!: راهنمای مادران درباره مسائل و مشکلات نوزادان
نويسنده:احمد مدنی - ارجمند - دیویی: 613.0432 - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 19000 ریال - 3 -14-6095-964 انتخاب
5- مراقبتهای ویژه نوزادان
نويسنده:احمد مدنی - نوید شیراز - دیویی: 610 - 375 صفحه - 1750 ریال - انتخاب
6- طبیبانه‌های حافظ: بررسی و ریشه‌یابی کلمات، اصطلاحات، مضامین و باورهای طبی در دیوان حافظ با نگاهی ...
نويسنده:احمد مدنی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شرکت تعاونی ناشران فارس - دیویی: 8fa1.32 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8 -39-6874-964 انتخاب
7- دکتر! نوزاد من؟: راهنمای مادران، درباره مشکلات روزمره نوزادان
نويسنده:احمد مدنی - ارجمند - دیویی: 613.0432 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 200000 ریال - 4 -14-6095-964-978 انتخاب
8- دکتر! نوزاد من؟: راهنمای مادران، درباره مشکلات روزمره نوزادان
نويسنده:احمد مدنی - ارجمند - دیویی: 613.0432 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1399 - 500000 ریال - 4 -14-6095-964-978 انتخاب
9- آفتاب غروب‌ناپذیر
نويسنده:احمد مدنی - سحاب کتاب - دیویی: 297.974 - 36 صفحه - چاپ 1 سال 1357 - انتخاب
10- طبیبانه‌های حافظ: بررسی و ریشه‌یابی کلمات، اصطلاحات، مضامین و باورهای طبی در دیوان حافظ
نويسنده:احمد مدنی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شرکت تعاونی ناشران فارس - دیویی: 8fa1.32 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 964-6874-07-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2