لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (23)
تالیف (1)
ترجمه (24)
تهران (24)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیارت عاشورای معروفه با ترجمه مقابل
گردآورنده:مصطفی مدنی - برجیس - دیویی: 297.777 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 964-94027-3-X انتخاب
2- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 924 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 23 سال 1393 - 450000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
3- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 744 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1366 - 1500 ریال - انتخاب
4- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 898 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 25 سال 1396 - 580000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
5- زیارت عاشورای معروفه با ترجمه مقابل با مشخصه رنگی کلمات مقدسه الله و حسین همراه با: جدول تاریخ اجمالی چهارده معصوم (ع) ...
گردآورنده:مصطفی مدنی - برجیس - دیویی: 297.777 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 964-94027-3-X انتخاب
6- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی ؛ ويراستار:نگار رضایی - زوار - دیویی: 649.122 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1388 - 125000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
7- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - کتابفروشی زوار - دیویی: 649.122 - 744 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1364 - 1250 ریال - انتخاب
8- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی ؛ ويراستار:نگار رضایی - زوار - دیویی: 649.122 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1386 - 85000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
9- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی ؛ ويراستار:نگار رضایی - زوار - دیویی: 649.122 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1387 - 125000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
10- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 740 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 8 سال 1377 - 24000 ریال - 3 -035-401-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3