لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (243)
تالیف (272)
ترجمه (11)
تهران (277)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (180)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (283) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثل ماه شب چهارده
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 3 -05-7603-964 انتخاب
2- لبخند انار (مجموعه داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 7 -59-5643-964 انتخاب
3- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
4- مهمان مامان (داستان بلند)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - نشر نی - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 7 -577-312-964 انتخاب
5- بچه‌های قالیبافخانه (دو قصه روستایی)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - کتاب سحاب - 96 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1370 - 480 ریال - انتخاب
6- لبخند انار (مجموعه داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 2200 نسخه - 90000 ریال - 7 -59-5643-964 انتخاب
7- چکمه
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - کتاب سحاب - 36 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
8- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 364 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 20 سال 1394 - 2200 نسخه - 180000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
9- مربای شیرین
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 3300 نسخه - 4500 ریال - 5 -32-5643-964 انتخاب
10- آب انبار
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 9 -024-165-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29