لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (260)
تالیف (288)
ترجمه (13)
تهران (295)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (189)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (301) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - توس - دیویی: 8fa3 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 0 -377-315-964 انتخاب
2- نخل
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 3 -78-5643-964 انتخاب
3- ته خیار (سی داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2200 نسخه - 120000 ریال - 9 -110-165-964-978 انتخاب
4- نازبالش
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 0 -030-165-964-978 انتخاب
5- لبخند انار (مجموعه داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 7 -59-5643-964 انتخاب
6- خمره
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 2 -45-7603-964 انتخاب
7- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
8- بچه‌های قالیبافخانه
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 5 -77-5643-964 انتخاب
9- خمره
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی ؛ مترجم:تیمور روحی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 0 -043-165-964-978 انتخاب
10- مربای شیرین
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 3300 نسخه - 4500 ریال - 5 -32-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31