لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (257)
تالیف (285)
ترجمه (13)
تهران (292)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (187)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (298) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4400 نسخه - 30000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
2- نازبالش
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 0 -030-165-964-978 انتخاب
3- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 356 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1391 - 3300 نسخه - 80000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
4- قصه‌های مجید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 684 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 0 -88-5643-964 انتخاب
5- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 348 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 37000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
6- نه تر و نه خشک
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 7 -20-7603-964 انتخاب
7- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
8- خمره
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2200 نسخه - 17000 ریال - 2 -45-7603-964 انتخاب
9- خمره
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 0 -043-165-964-978 انتخاب
10- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30