لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (246)
تالیف (275)
ترجمه (12)
تهران (281)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (180)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (287) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثل ماه شب چهارده
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 3 -05-7603-964 انتخاب
2- نخل
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 3 -78-5643-964 انتخاب
3- کبوتر توی کوزه و گفت‌وگوی مفصل و خواندنی با نویسنده
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - نشر نی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 0 -284-312-964 انتخاب
4- پلو خورش: داستان‌های کوتاه
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3300 نسخه - 16000 ریال - 5 -48-7603-964-978 انتخاب
5- پلو خورش: داستان‌های کوتاه
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 5 -48-7603-964-978 انتخاب
6- خمره
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 0 -043-165-964-978 انتخاب
7- داستان آن خمره
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - کتاب سحاب - 1600 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
8- تنور (مجموعه داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین،پروین - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 3300 نسخه - 3000 ریال - 8 -05-5643-964 انتخاب
9- مثل ماه شب چهارده
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 3 -05-7603-964 انتخاب
10- مهمان مامان (داستان بلند)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - نشر نی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 2800 ریال - 1 -244-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29