لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (264)
تالیف (292)
ترجمه (15)
تهران (299)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (193)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (307) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های مجید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 684 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 20 سال 1387 - 80000 ریال - 0 -88-5643-964 انتخاب
2- نه تر و نه خشک
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 10000 ریال - 7 -20-7603-964 انتخاب
3- لبخند انار (مجموعه داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 9000 ریال - 7 -59-5643-964 انتخاب
4- مهمان مامان (داستان بلند)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - نشر نی - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -244-312-964-978 انتخاب
5- به‌سه‌رهاته ‌کانی مه‌جید 2
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی ؛ مترجم:انور ناصری - ئالای رووناکی - دیویی: 8fa3.62 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 8 -50-8551-600-978 انتخاب
6- تنور و داستان‌های دیگر
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین،پروین - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8000 ریال - 9 -89-5643-964 انتخاب
7- قصه‌های مجید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 680 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 17 سال 1385 - 50000 ریال - 0 -88-5643-964 انتخاب
8- کبوتر توی کوزه و گفت‌وگوی مفصل و خواندنی با نویسنده
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - نشر نی - دیویی: 8fa2.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 70000 ریال - 3 -284-312-964-978 انتخاب
9- خمره
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 15000 ریال - 2 -45-7603-964 انتخاب
10- قصه‌های مجید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - کتاب سحاب - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - جلد 4 - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31