لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (7)
تالیف (38)
ترجمه (10)
تهران (48)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات شمس یا دیوان کبیر "غزل‌ها" (دفتر سوم)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:غلامحسین مراقبی ؛ محقق:بدیع‌الزمان فروزانفر - آینده دانش - 578 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 750000 ریال - 0 -53-8231-600-978 انتخاب
2- همسرایان
نويسنده:غلامحسین مراقبی - غلامحسین مراقبی - 47 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
3- کلیات شمس یا دیوان کبیر "غزل‌ها" (دفتر دوم)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:غلامحسین مراقبی ؛ محقق:بدیع‌الزمان فروزانفر - آینده دانش - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 750000 ریال - 6 -51-8231-600-978 انتخاب
4- نگرشی بر روزنامه‌های فکاهی ایران: چنته پا برهنه، بهلول تشویق، نسیم شمال (دوره‌های 1 - 3)
نويسنده:غلامحسین مراقبی - آبگینه - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 0 -2-91593-964 انتخاب
5- نخستین کاربرد گسترده سیاسی طنزسرایی در مطبوعات ایران
نويسنده:غلامحسین مراقبی - غلامحسین مراقبی - 105 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - انتخاب
6- داستان‌هایی از پارسی‌سرایان (مولوی و دیگر سرایندگان) "پارسی و انگلیسی"
بازنويسي:غلامحسین مراقبی ؛ بازنويسي:مریم سلطان‌بیاد - دانشگاه پارس - 102 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 3 -5-99972-622-978 انتخاب
7- رباعیات حکیم عمر خیام
نويسنده:غلامحسین مراقبی ؛ خطاط:سیف‌الله صاحب‌قلم‌افشار - ملک - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 8 -2-92004-964 انتخاب
8- انقلاب 1911 - 1905 ایران و بلشویک‌های ماوراء قفقاز
نويسنده: آروتومینیان ؛ مترجم:محمد نایب‌پور ؛ ويراستار:غلامحسین مراقبی - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1200 نسخه - 18000 ریال - 8 -45-8168-964 انتخاب
9- آرماندو، آه آرماندو
نويسنده:امانوئل کاخال ؛ مترجم:غلامحسین مراقبی - غلامحسین مراقبی - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
10- داستان‌های پارسی: برگرفته از مثنوی معنوی و دیگر متن‌های پارسی
نويسنده:غلامحسین مراقبی ؛ ويراستار:مجید جهانی - دانشگاه پارس - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 3 -7-94825-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5