لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (148)
تالیف (160)
ترجمه (5)
تهران (165)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (164)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (165) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسنی نگو یه گل بگو: آشنایی با شغل نجاری
نويسنده:حمید مرعشی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3500 ریال - 8 -27-7104-964 انتخاب
2- حسنی رفت به دریا
شاعر:حمید مرعشی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 2500 ریال - 0 -17-7104-964 انتخاب
3- خاله سوسکه
شاعر:حمید مرعشی - لوح دانش - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 15000 ریال - 1 -53-7104-964-978 انتخاب
4- حسنی و درد دندون
شاعر:حمید مرعشی ؛ تصويرگر: آتلیه دانش - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 5000 ریال - 7 -98-7104-964 انتخاب
5- حسنی نگو یه گل بگو: آشنایی با شغل نجاری
شاعر:حمید مرعشی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 ریال - 8 -27-7104-964 انتخاب
6- حسنی نگو یه گل بگو: آشنایی با شغل نجاری
شاعر:حمید مرعشی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 ریال - 8 -27-7104-964 انتخاب
7- حسنی و اسب سنگی حسنی و خواب رنگی
شاعر:حمید مرعشی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 10000 ریال - 9 -97-7104-964 انتخاب
8- حسنی رفت به مزرعه
شاعر:حمید مرعشی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 7000 ریال - 7 -19-7104-964-978 انتخاب
9- امان‌الله طریقی: زندگی‌نامه و آثار عکاس و نقاش پرآوازه‌ی اصفهان 1380 - 1302
نويسنده:پریسا(نفیسی) دمندان ؛ نويسنده:خدیجه رشتی‌طریقی ؛ مترجم:حمید مرعشی - چاپ و نشر نظر - دیویی: 770.95593 - 112 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 850000 ریال - 0 -200-152-600-978 انتخاب
10- حسنی رفت به مزرعه
شاعر:حمید مرعشی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 2500 ریال - 7 -19-7104-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17