لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (4)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کنترل کیفی فراورده‌های بیوتکنولوژی
تدوين:مهدی قربانعلی‌زادگان ؛ تدوين:علی نجفی ؛ ويراستار:سعید مروتی - مرکز تالیف کتابهای درسی معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه - دیویی: 658.562 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 5 -118-189-964-978 انتخاب
2- ژنتیک
تدوين:سعید مروتی ؛ تدوين:علی کرمی ؛ تدوين:مریم صدری - مرکز تالیف کتابهای درسی معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه - دیویی: 575.1 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 33000 ریال - 9 -165-189-964-978 انتخاب
3- اصول کلون‌سازی و مهندسی ژنتیک
تدوين:سعید مروتی ؛ تدوين:مسعود حاجیا ؛ ويراستار:مهدی شمس‌آرا - مرکز تالیف کتابهای درسی معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه - دیویی: 660.65 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 61000 ریال - 9 -321-189-964-978 انتخاب
4- آنگاه که گانگسترها جدیت می‌کنند
ويراستار:س. مقدم ؛ بازنويسي:سعید مروتی - جاده ابریشم - دیویی: 823 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 ریال - 3 -37-6225-964 انتخاب
5- سه رنگ: آبی
نويسنده:کریستف کیسلوفسکی ؛ نويسنده:کریستف پیسویچ ؛ زيرنظر:سعید مقدم - جاده ابریشم - دیویی: 791.4372 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 ریال - 6 -017-344-964 انتخاب
6- فرهنگ بازیگران سینمای ایران
گردآورنده:جاوید سرایی ؛ گردآورنده:سعید مروتی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - دیویی: 791.430280922 - 600 صفحه - رحلی کوچک (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 99000 ریال - 5 -048-412-964 انتخاب
7- اختلالات الکترولیت و فیزیولوژی بالینی اسید و باز
نويسنده:برتون‌دیوید رز ؛ زيرنظر:شهاب‌الدین صدر ؛ مترجم:مهدی باغینی‌پور - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 616.39 - 246 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 9500 ریال - 1 -359-460-964 انتخاب
8- سه رنگ: قرمز
نويسنده:کریستف کیسلوفسکی ؛ نويسنده:کریستف پیسویچ ؛ زيرنظر:سعید مقدم - جاده ابریشم - دیویی: 791.4372 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 ریال - 8 -033-344-964 انتخاب
9- سه رنگ: سفید
نويسنده:کریستف کیسلوفسکی ؛ نويسنده:کریستف پیسویچ ؛ زيرنظر:سعید مقدم - جاده ابریشم - دیویی: 791.4372 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 ریال - 6 -020-344-964 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر ژنتیک
نويسنده:سعید مروتی ؛ نويسنده:سارا باقری - حیدری - دیویی: 575.1 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 106000 ریال - 7 -8-92190-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2