لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (9)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 35000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
2- ادیان، ارزش‌ها و تجربه‌های اوج
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:زهرا اکبری ؛ ويراستار:بهزاد سالکی - کرگدن - دیویی: 200.19 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 8 -4-99961-600-978 انتخاب
3- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 530 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 300000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
4- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 532 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 190000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
5- انگیزش و شخصیت
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:احمد رضوانی - آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی - دیویی: 153.8 - 464 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 1350 ریال - انتخاب
6- به سوی روانشناسی بودن
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:احمد رضوانی ؛ ويراستار:محمود الیاسی - آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی - دیویی: 150 - 261 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 1800 ریال - انتخاب
7- انگیزش و شخصیت
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:احمد رضوانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 153 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 8000 ریال - انتخاب
8- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 45000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
9- مذاهب، ارزش‌ها و تجربه‌های والا
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:علی‌اکبر شاملو - آگه - دیویی: 201.615 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - 9 -166-329-964 انتخاب
10- ادیان، ارزش‌ها و تجربه‌های اوج
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:زهرا اکبری ؛ ويراستار:بهزاد سالکی - کرگدن - دیویی: 200.19 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300000 ریال - 8 -4-99961-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2