لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(154)
چاپ مجدد (323)
تالیف (460)
ترجمه (17)
تهران (462)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (432)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (477) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسب، دختر، هرمز
شاعر:محمدکاظم مزینانی ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 8 -214-536-964-978 انتخاب
2- شب به‌خیر اسباب بازیا!
نويسنده:محمدکاظم مزینانی - پنجره - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 7000 ریال - 6 -71-8890-964-978 انتخاب
3- قصه‌های شیرین منطق‌الطیر
نويسنده:محمدکاظم مزینانی ؛ نقاش:سیدکمال طباطبائی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 18000 ریال - 6 -72-6695-964-978 انتخاب
4- شاعر راز و شیراز: حافظ (زندگینامه)
نويسنده:محمدکاظم مزینانی ؛ ويراستار:احمد بروجردی ؛ تصويرگر:محمدرضا لواسانی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.32 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 25000 ریال - 0 -001-349-964-978 انتخاب
5- شیمو، قایق، دوچرخه دور زمین می‌چرخه
شاعر:محمدکاظم مزینانی ؛ تصويرگر:لوسی کازینس - پنجره - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 40000 ریال - 4 -311-222-964-978 انتخاب
6- نی‌نی دخملی چی خورده؟ قند و نخودچی خورده
شاعر:محمدکاظم مزینانی - موسسه نشر پنجره - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 6000 ریال - 8 -19-8890-964-978 انتخاب
7- ماهی‌ها پرواز می‌کنند!
نويسنده:محمدکاظم مزینانی ؛ تصويرگر:پرستو تراجی - وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، منادی تربیت - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 30000 ریال - 1 -704-348-964-978 انتخاب
8- نی‌نی دخملی مهربونه با خرسکش درس می‌خونه
شاعر:محمدکاظم مزینانی - پنجره - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 ریال - 964-8890-17-X انتخاب
9- فروتنی
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - دیویی: 305.231 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 0 -195-369-964 انتخاب
10- دویدم و دویدم
شاعر:محمدکاظم مزینانی ؛ نقاش:آراسته رزاقی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 ریال - 964-6695-23-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48