لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (35)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیگنالهای تصادفی
نويسنده:سام شانموگان ؛ نويسنده:آرتور بریپول ؛ مترجم:محمدرضا عارف - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 621.3822 - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 30000 ریال - 964-01-0910-X انتخاب
2- مقاومت مصالح
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ مترجم:ابراهیم واحدیان - نشر علوم دانشگاهی - دیویی: 620.112 - 532 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 70000 ریال - 7 -29-6186-964 انتخاب
3- الکترونیک عملی
نويسنده:نایجل کوک ؛ مترجم:محمدحسین میرزا ؛ ويراستار:محبوبه مسگرتهرانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 621.381 - 180 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 17000 ریال - 4 -91-6232-964 انتخاب
4- علم و هنر
نويسنده:مری‌آن‌اف. کل ؛ نويسنده:جین پاتر ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507.8 - 124 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18000 ریال - 3 -32-7414-964 انتخاب
5- جنگ الکترونیک
نويسنده:دیوید آدامی ؛ مترجم:محمدمهدی نایبی ؛ مترجم:علی حرمتی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 623.043 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 350000 ریال - 0 -32-7982-964-978 انتخاب
6- مقاومت مصالح
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ مترجم:ابراهیم واحدیان - نشر علوم دانشگاهی - دیویی: 620.112 - 532 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 60000 ریال - 7 -29-6186-964 انتخاب
7- مقاومت مصالح
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ مترجم:ابراهیم واحدیان - علوم ‌دانشگاهی - دیویی: 620.112076 - 544 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 70000 ریال - 7 -29-6186-964 انتخاب
8- هواشناسی
نويسنده:رابرت وود ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507.8 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 ریال - 6 -22-7414-964 انتخاب
9- پیوندها
نويسنده:جیمز برک ؛ مترجم:کامبیز عزیزی ؛ ويراستار:محبوبه مسگرتهرانی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 609 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 135000 ریال - 7 -1383-01-964-978 انتخاب
10- آب پوسته دارد
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 26 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 8 -35-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4