لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (40)
تالیف (47)
ترجمه (0)
تهران (45)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از جدائیها
نويسنده:حمید مصدق - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.62 - 95 صفحه - چاپ 3 سال 1361 - انتخاب
2- گزینه اشعار حمید مصدق
نويسنده:حمید مصدق - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 255 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 3300 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
3- دو منظومه: آبی خاکستری سیاه و در رهگذار باد
شاعر:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1380 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 8 -15-7097-964 انتخاب
4- گزینه اشعار
شاعر:حمید مصدق - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 5500 نسخه - 6500 ریال - 0 -40-6026-964 انتخاب
5- گزینه اشعار حمید مصدق
نويسنده:حمید مصدق - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 255 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 3300 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
6- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
نويسنده:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 548 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1380 - 5500 نسخه - 42500 ریال - 9 -85-6339-964 انتخاب
7- دو منظومه
نويسنده:حمید مصدق - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.62 - 151 صفحه - چاپ 9 سال 1361 - انتخاب
8- حمید مصدق: مجموعه اشعار
شاعر:حمید مصدق - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 776 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 400000 ریال - 3 -164-376-600-978 انتخاب
9- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
شاعر:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 548 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1382 - 5500 نسخه - 52500 ریال - 9 -85-6339-964 انتخاب
10- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
نويسنده:حمید مصدق - سیمرغ - دیویی: 8fa1.62 - 548 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1377 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 4 -7-90108-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5