لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (45)
تالیف (52)
ترجمه (0)
تهران (50)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آبی، خاکستری، سیاه: گزیده اشعار حمید مصدق
به‌اهتمام:محمدرضا حسن‌بیگی ؛ شاعر:حمید مصدق - کتابیار - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 15000 ریال - 2 -14-5660-600-978 انتخاب
2- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
نويسنده:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 544 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1384 - 55000 ریال - 9 -85-6339-964 انتخاب
3- از جدائیها
نويسنده:حمید مصدق - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.62 - 95 صفحه - چاپ 3 سال 1361 - انتخاب
4- مجموعه اشعار حمید مصدق
شاعر:حمید مصدق - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 772 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 140000 ریال - 8 -336-351-964-978 انتخاب
5- گزینه اشعار حمید مصدق
شاعر:حمید مصدق - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 24000 ریال - 0 -40-6026-964 انتخاب
6- از جدایی‌ها
نويسنده:حمید مصدق - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.62 - 95 صفحه - چاپ 2 سال 1360 - انتخاب
7- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
نويسنده:حمید مصدق - نشر نو - دیویی: 8fa1.62 - 533 صفحه - 3800 ریال - انتخاب
8- دو منظومه
نويسنده:حمید مصدق - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.62 - 151 صفحه - چاپ 9 سال 1361 - انتخاب
9- گزینه اشعار حمید مصدق
نويسنده:حمید مصدق - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 255 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 2500 ریال - انتخاب
10- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
نويسنده:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 548 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1380 - 42500 ریال - 9 -85-6339-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6