لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (40)
تالیف (47)
ترجمه (0)
تهران (45)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حمید مصدق: مجموعه اشعار
شاعر:حمید مصدق - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 776 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 11000 نسخه - 90000 ریال - 964-351-336-X انتخاب
2- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
نويسنده:حمید مصدق - بدیع - دیویی: 8fa1.62 - 536 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 73 سال 1375 - 3300 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
3- از جدائیها
نويسنده:حمید مصدق - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.62 - 95 صفحه - چاپ 3 سال 1361 - انتخاب
4- پنهان من! سلام
شاعر:حمید مصدق ؛ شاعر:یدالله رویایی ؛ شاعر:علی صالحی - آراسته - دیویی: 8fa1.6208 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 3 -47-5908-600-978 انتخاب
5- گزینه اشعار
شاعر:حمید مصدق - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 5500 نسخه - 6500 ریال - 0 -40-6026-964 انتخاب
6- از جدایی‌ها
نويسنده:حمید مصدق - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.62 - 95 صفحه - چاپ 2 سال 1360 - انتخاب
7- غزلهای سعدی بر اساس پنج متن معتبر خطی و دو نسخه مستند چاپی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ به‌اهتمام:اسماعیل صارمی ؛ به‌اهتمام:حمید مصدق - نشر البرز - دیویی: 8fa1.31 - 690 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 25500 ریال - 7 -021-442-964 انتخاب
8- دو منظومه
نويسنده:حمید مصدق - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.62 - 151 صفحه - چاپ 9 سال 1361 - انتخاب
9- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
نويسنده:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 548 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1378 - 5500 نسخه - 28000 ریال - 9 -85-6339-964 انتخاب
10- سالهای صبوری
شاعر:حمید مصدق - نشر البرز - دیویی: 8fa1.62 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 7 -133-442-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5