لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (9)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ زندگانی امیرالمومنین علی (ع)
نويسنده:سیدمهدی میرزایی ؛ ويراستار:مهدی شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.951 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1500 نسخه - 650000 ریال - 3 -263-539-964-978 انتخاب
2- شناخت و رصد سیاره‌های فراخورشیدی
نويسنده:بروس‌ال. گری ؛ نويسنده:امیرنظام امیری ؛ نويسنده:آتیلا پرو - موسسه دانش‌پژوهان جوان - دیویی: 523.24 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2400 نسخه - 110000 ریال - 1 -058-288-600-978 انتخاب
3- تاریخ زندگانی امیرالمومنین علی (ع)
نويسنده:سیدمهدی میرزایی ؛ ويراستار:مهدی شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.951 - 412 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 110000 ریال - 3 -263-539-964-978 انتخاب
4- در بیمارستان
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - دیویی: 305.231 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -48-8303-964-978 انتخاب
5- آداب تربیت و معاشرت ایرانی: برگرفته از کتاب اخلاق ناصری
نويسنده:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ بازنويسي:مریم مصطفوی ؛ ويراستار:مهدی شیزری - خیام - دیویی: 395.123 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2100 نسخه - 23000 ریال - 8 -12-6101-964-978 انتخاب
6- با هم آشپزی کنیم
نويسنده:جرج بیرکت ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - دیویی: 305.231 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -31-8303-964-978 انتخاب
7- در دندان‌پزشکی
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - دیویی: 617.645 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -50-8303-964-978 انتخاب
8- با هم مرتب کنیم
نويسنده:جرج بیرکت ؛ مترجم:فاطمه شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - دیویی: 745 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -33-8303-964-978 انتخاب
9- با هم سبزی بکاریم
نويسنده:جرج بیرکت ؛ مترجم:فاطمه شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - دیویی: 305.23 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -32-8303-964-978 انتخاب
10- در مهد کودک
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -51-8303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2