لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (2)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه پرسشهای تفکیکی 14 دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی و ...: ایمونولوژی، بهداشت، آمار
گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز ؛ گردآورنده:پیمان شاهرخی ؛ زيرنظر:سوسن پارسا - تیمورزاده - دیویی: 610 - 180 صفحه - جلد 5 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3950 ریال - انتخاب
2- ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2001: اعمال و نقص‌های سیستم ایمنی
مترجم:محمد پورفخاران ؛ مترجم:محمدامین عباسی ؛ مترجم:مهدی کریمی - فقه - دیویی: 616.079 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 31000 ریال - 5 -79-6909-964 انتخاب
3- ایمونولوژی پایه: اعمال و نقص‌های سیستم ایمنی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ نويسنده:اندوراچ. لیچمن ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم - آییژ - دیویی: 616.079 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 78000 ریال - 2 -90-8397-964 انتخاب
4- ایمونوبیولوژی حاملگی طبیعی
نويسنده:نریمان مصفا ؛ نويسنده:امیرحسن زرنانی ؛ نويسنده:زهیر محمدحسن - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - دیویی: 618.24 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 20000 ریال - 0 -8-93081-964 انتخاب
5- ایمونولوژی عملی
نويسنده:عبدالرضا وارسته ؛ نويسنده:نادر تاجیک ؛ نويسنده:صدیقه شریف‌زاده - وارستگان - دیویی: 616.079 - 120 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 1 -9-91790-600-978 انتخاب
6- پروبیوتیک‌ها و کاربردها‌ی نوین آنها در علم پزشکی
نويسنده:نریمان مصفا ؛ نويسنده:سیدفرزین میرچراغی - پندار پارس،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دیویی: 641.371477 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 2 -78-2989-964-978 انتخاب
7- ایمونولوژی، بهداشت، آمار
گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز ؛ زيرنظر:سوسن پارسا ؛ زيرنظر:نریمان مصفا - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 19500 ریال - 5 -504-456-964 انتخاب
8- ایمونولوژی، بهداشت، آمار
گردآورنده:پیمان شاهرخی ؛ گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز ؛ زيرنظر:سوسن پارسا - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 178 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 7950 ریال - 7 -114-456-964 انتخاب
9- مجموعه پرسشهای تفکیکی 14 دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی ...: ایمونولوژی، بهداشت، آمار
گردآورنده:پیمان شاهرخی ؛ گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز ؛ زيرنظر:سوسن پارسا - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610 - 180 صفحه - جلد 5 - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4950 ریال - 7 -114-456-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1