لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(492)
چاپ مجدد (3714)
تالیف (4003)
ترجمه (203)
تهران (3940)
شهرستان (266)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4206) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان راستان
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.6 - 260 صفحه - جلد 1 - جیبی - چاپ 15 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
2- Islamic Modest Dress
نويسنده:مرتضی مطهری - دار الثقافه - دیویی: 297.6 - 104 صفحه - 2500 نسخه - انتخاب
3- حماسه حسینی
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.95 - 714 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1372 - 9000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- پیرامون جمهوری اسلامی
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.4832 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1372 - 5000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
5- آشنایی با قرآن
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.17 - 454 صفحه - (در2جلد ) - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
6- آخرین تقی دور موش یا (ابری لیگ یاشایش)
نويسنده:مرتضی مطهری ؛ مترجم:عبدالرحمن دیه‌جی - هدی - دیویی: 297.44 - 73 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
7- فطرت
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.42 - 275 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
8- حکمتها و اندرزها
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.4 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 5000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
9- آشنائی با علوم اسلامی
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297 - 630 صفحه - (در3جلد ) - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
10- عرفان حافظ
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 8fa1.32 - 131 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1373 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 421