لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (3)
تالیف (18)
ترجمه (3)
تهران (18)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وعده‌گاه عشق: مدح و مراثی ائمه اطهار (ع)
نويسنده:علی مظفری - احمدی - دیویی: 894.3611 - 480 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 2 -17-6797-964 انتخاب
2- دروس طلایی پایه نهم دوره اول متوسطه
نويسنده:علیرضا براتی ؛ نويسنده:سعید ابراهیمی ؛ نويسنده:مجتبی قدبیگی - کاگو - دیویی: 373.238076 - 986 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 10000 نسخه - 290000 ریال - 4 -135-450-600-978 انتخاب
3- ایمنی و بهداشت در معادن زغالسنگ: دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار
نويسنده: سازمان بین‌المللی کار ؛ مترجم:علی مظفری ؛ مترجم:آرش گودرزی - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار - دیویی: 622.8 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -4-91216-600-978 انتخاب
4- ایمنی و بهداشت در معادن کوچک سطحی
نويسنده:مانفرد وال ؛ نويسنده:نورمن جنینگز ؛ مترجم:آرش گودرزی - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار - دیویی: 622.20389 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -5-90279-600-978 انتخاب
5- ریتم‌شناسی: روش نوین آموزش موسیقی
نويسنده:علی مظفری ؛ نويسنده:غزاله لطفی ؛ نويسنده:امیرحسین ظفری - پاندا،موسسه فرهنگی هنری فرزندان فروغ محبت - دیویی: 781.224 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 7 -1562-04-964-978 انتخاب
6- دروس طلایی پایه نهم دوره اول متوسطه
نويسنده:علیرضا براتی ؛ نويسنده:سعید ابراهیمی ؛ نويسنده:مجتبی قدبیگی - کاگو - دیویی: 373.238076 - 792 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 نسخه - 245000 ریال - 3 -847-340-964-978 انتخاب
7- چهارده معصوم (ع) گلچینی از نوحه‌ها با محلقات جدید همراه با - DVD اثر هشتم حاج‌علی مظفری
نويسنده:علی مظفری - وفا - دیویی: 297.95 - 532 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 4 -18-6579-600-978 انتخاب
8- پیشگیری و کنترل کم‌خونی ناشی از کمبود آهن از طریق مراقبتهای بهداشتی اولیه
نويسنده:ای.ام دمایر ؛ مترجم:علی مظفری ؛ مترجم:ابوالفضل برخورداری - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - دیویی: 610 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
9- مجموعه مقررات ثبت ازدواج و طلاق
نويسنده:علی مظفری - آثار اندیشه - دیویی: 347.55016 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 2 -26-7268-964 انتخاب
10- جلوه‌گاه عشق در مراثی چهارده معصوم (ع)
نويسنده:علی مظفری - صاحب اثر - دیویی: 297.7 - 416 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3