لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (3)
تالیف (18)
ترجمه (3)
تهران (18)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چشم‌اندازی بر آینده‌ی ایمنی و بهداشت کار: ره‌آوردی از نوزدهمین کنگره جهانی استانبول
نويسنده:محمد اصابتی ؛ نويسنده:علی مظفری - فدک ایساتیس - دیویی: 613.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -066-160-600-978 انتخاب
2- وعده‌گاه عشق: مدح و مراثی ائمه اطهار (ع)
نويسنده:علی مظفری - احمدی - دیویی: 894.3611 - 480 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 2 -17-6797-964 انتخاب
3- جلوه‌گاه عشق در مراثی چهارده معصوم (ع)
نويسنده:علی مظفری - صاحب اثر - دیویی: 8fa1.05 - 448 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1371 - 2200 ریال - انتخاب
4- ایمنی و بهداشت در معادن کوچک سطحی
نويسنده:مانفرد وال ؛ نويسنده:نورمن جنینگز ؛ مترجم:آرش گودرزی - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار - دیویی: 622.20389 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -5-90279-600-978 انتخاب
5- سلحشوران عرصه عشق: مدح و مراثی اهلبیت عصمت و طهارت (ع)
نويسنده:علی مظفری - وفا - دیویی: 894.3611 - 498 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 4 -05-6579-600-978 انتخاب
6- دروس طلایی پایه نهم دوره اول متوسطه
نويسنده:علیرضا براتی ؛ نويسنده:سعید ابراهیمی ؛ نويسنده:مجتبی قدبیگی - کاگو - دیویی: 373.238076 - 986 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 10000 نسخه - 290000 ریال - 4 -135-450-600-978 انتخاب
7- جلوه‌گاه عشق در مراثی چهارده معصوم (ع)
شاعر:علی مظفری - احمدی - دیویی: 894.3611 - 420 صفحه - جلد 1 - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 4 -6-91477-964 انتخاب
8- پیشگیری و کنترل کم‌خونی ناشی از کمبود آهن از طریق مراقبتهای بهداشتی اولیه
نويسنده:ای.ام دمایر ؛ مترجم:علی مظفری ؛ مترجم:ابوالفضل برخورداری - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - دیویی: 610 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
9- سجده‌گاه عشق، یا، جلوه‌گاه عشق در مراثی چهارده معصوم (ع): شامل نوحه و سرود
نويسنده:علی مظفری - احمدی - دیویی: 8fa1.6208 - 452 صفحه - جلد 3 - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
10- دروس طلایی پایه نهم دوره اول متوسطه
نويسنده:علیرضا براتی ؛ نويسنده:سعید ابراهیمی ؛ نويسنده:مجتبی قدبیگی - کاگو - دیویی: 373.238076 - 926 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 10000 نسخه - 380000 ریال - 4 -291-340-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3