لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (37)
تالیف (45)
ترجمه (0)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با صدای اذان ...
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ تصويرگر:فیروزه مظفری - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 15000 ریال - 964-8315-23-X انتخاب
2- کتاب کار خلاق علوم پنجم دبستان
نويسنده:نسرین خیام‌زاده ؛ نقاش:فیروزه مظفری - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - دیویی: 507 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 17000 ریال - 0 -14-8315-964 انتخاب
3- با صدای اذان ...
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نقاش:فیروزه مظفری - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 10000 ریال - 964-8315-23-X انتخاب
4- خلبان کوچک
نويسنده:داریوش صادقی ؛ نويسنده:فاطمه ندافی ؛ تصويرگر:فیروزه مظفری - کتاب نیستان - دیویی: 4fa1 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 34000 ریال - 3 -287-337-964-978 انتخاب
5- با صدای اذان ...
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نقاش:فیروزه مظفری - سرمشق - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6250 ریال - 964-8315-23-X انتخاب
6- خلبان کوچک
نويسنده:داریوش صادقی ؛ نويسنده:فاطمه ندافی ؛ تصويرگر:فیروزه مظفری - کتاب نیستان - دیویی: 4fa1 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1395 - 43000 ریال - 3 -287-337-964-978 انتخاب
7- موش کوچولو و ماه مهربان: قصه لاک‌پشت و قورباغه
نويسنده:ونوس مشتاق‌شهمیری ؛ تصويرگر:فیروزه مظفری - نشر صدف - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 ریال - 0 -36-5622-964 انتخاب
8- خلبان کوچک
نويسنده:داریوش صادقی ؛ نويسنده:فاطمه ندافی ؛ تصويرگر:فیروزه مظفری - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 8500 ریال - 1 -287-337-964 انتخاب
9- با صدای اذان ...
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نقاش:فیروزه مظفری - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 6250 ریال - 964-8315-23-X انتخاب
10- با صدای اذان ...
نويسنده:شکوه تقدیسیان ؛ نقاش:فیروزه مظفری - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 8000 ریال - 964-8315-23-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5