لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (48)
تالیف (78)
ترجمه (1)
تهران (79)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی
نويسنده:مجید معارف - کویر - دیویی: 297.29 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 9 -90-8161-964 انتخاب
2- تاریخ عمومی حدیث: با رویکرد تحلیلی
نويسنده:مجید معارف - کویر - دیویی: 297.29 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 3000 نسخه - 88000 ریال - 9 -90-8161-964 انتخاب
3- مباحثی در تاریخ حدیث (سیر تدوین - شناخت منابع)
نويسنده:مجید معارف - نبا - دیویی: 297.267 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -66-8323-964-978 انتخاب
4- تلالو نور (مروری بر زندگی و آثار محدت نوری)
نويسنده:مجید معارف ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - همشهری،امیرکبیر - دیویی: 297.998 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -232-241-964-978 انتخاب
5- جوامع حدیثی اهل سنت
نويسنده:مجید معارف - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،دانشکده علوم حدیث - دیویی: 297.292 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 35500 ریال - 1 -840-459-964-978 انتخاب
6- تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی
نويسنده:مجید معارف - کویر - دیویی: 297.29 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1396 - 2000 نسخه - 290000 ریال - 8 -90-8161-964-978 انتخاب
7- قرآن در روایات اهل بیت (ع)
نويسنده:مجید معارف ؛ نويسنده:حسین صفره - تلاوت - دیویی: 297.218 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 8 -79-5562-600-978 انتخاب
8- بررسی جایگاه اهل بیت در قرآن
نويسنده:مجید معارف - مشعر - دیویی: 297.159 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -097-540-964-978 انتخاب
9- سبک شناخت کتابهای حدیثی
نويسنده:مهدی غلامعلی ؛ ويراستار:مجید معارف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.29 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 47500 ریال - 4 -409-530-964-978 انتخاب
10- علوم قرآنی (وحی، اعجاز، تحریف‌ناپذیری)
نويسنده:مجید معارف ؛ نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان ؛ نويسنده:محمدعلی مهدوی‌راد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.158 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 6 -0343-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8