لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (11)
تهران (7)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات جهان گفتار در نقد ادب: طنز، تمثیل، کنایه، استعاره، حماسه، طرح داستان، فن خطابه، سخنوری، زیبانگری، هنر تاتر، ...
گردآورنده:محمود معلم - ادیب مصطفوی - دیویی: 809.8 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 70000 ریال - 6 -56-8112-964-978 انتخاب
2- راهنمای پیتر نورتون برای برنامه‌نویسی Access 2000
نويسنده:پیتر نورتون ؛ نويسنده:ویرجینیا اندرسن ؛ مترجم:محمود معلم - ناقوس - دیویی: 005.7565 - 680 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 45000 ریال - 0 -03-5779-964 انتخاب
3- راهنمای پیتر نورتن برای برنامه‌نویسی Access 2000
نويسنده:پیتر نورتون ؛ مترجم:محمود معلم - ناقوس - دیویی: 005.7565 - 680 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 33000 ریال - 0 -03-5779-964 انتخاب
4- راهنمای پیتر نورتون برای برنامه‌نویسی Access 2000
نويسنده:پیتر نورتون ؛ نويسنده:ویرجینیا اندرسن ؛ مترجم:محمود معلم - تاویل - دیویی: 005.7565 - 680 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 45000 ریال - 4 -8-92695-964 انتخاب
5- راهنمای پیتر نورتن برای برنامه‌نویسی Access 2000
نويسنده:پیتر نورتون ؛ مترجم:محمود معلم - کانون نشر علوم،چرتکه - دیویی: 005.7565 - 680 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 22000 ریال - 5 -04-6463-964 انتخاب
6- یورش بر خرد
نويسنده:ال گور ؛ مترجم:ارسطو شعله ؛ مترجم:محمود معلم - ادیب مصطفوی - دیویی: 327.73 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 1 -51-8112-964-978 انتخاب
7- راهنمای پیتر نورتن برای برنامه‌نویسی Access 2000
نويسنده:پیتر نورتون ؛ مترجم:محمود معلم - تاویل - دیویی: 005.7565 - 680 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 45000 ریال - 4 -8-92695-964 انتخاب
8- تاریخ ادبیات یونان
نويسنده:پیتر لوی ؛ مترجم:محمود معلم - ادیب مصطفوی - دیویی: 882.9001 - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 100000 ریال - 4 -63-8112-964-978 انتخاب
9- راهنمای پیتر نورتن برای برنامه‌نویسی Access 2000
نويسنده:پیتر نورتون ؛ مترجم:محمود معلم - علوم روز - دیویی: 005.7565 - 680 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 33000 ریال - 1 -39-6132-964 انتخاب
10- مجموعه مصور جانوران
تهيه و تنظيم:محمود معلم - ادیب مصطفوی - دیویی: 590.3 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 100000 ریال - 6 -43-8112-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2