لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (189)
تالیف (3)
ترجمه (240)
تهران (243)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (243) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مادر ترزا
نويسنده:ناوین چاولا ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:اشرف باقری - حمیدا - دیویی: 271.97 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 964-6516-22-X انتخاب
2- به سوی او: 108 دعای ساده از مردی ساده
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ویدا فرهنگی - کلک آزادگان - دیویی: 291.43 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5500 ریال - 0 -00-7974-964 انتخاب
3- برای آن به سوی تو می‌آیم ...
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم - نشر دایره - دیویی: 294.544 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 17000 ریال - 2 -00-6839-964 انتخاب
4- نام تو به صد زبان: نیایش‌های برگزیده عرفا
نويسنده:تانوارداس‌لیلارام واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا،کلک آزادگان - دیویی: 291.38 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 8500 ریال - 9 -29-7974-964 انتخاب
5- گوهر خرد: نکاتی از منادی خرد
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان - دیویی: 294.544 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 16000 ریال - 1 -27-7974-964-978 انتخاب
6- حامی درون: خلق انرژی‌های مثبت
نويسنده:ویلیام بلوم ؛ مترجم:فریبا مقدم - نقش و نگار - دیویی: 133 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 25000 ریال - 2 -52-6235-964 انتخاب
7- با خالق هستی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:اشرف باقری - حمیدا - دیویی: 294.544 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1390 - 25000 ریال - 6 -10-6516-964-978 انتخاب
8- با خالق هستی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:اشرف باقری - حمیدا - دیویی: 294.544 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1387 - 15000 ریال - 6 -10-6516-964 انتخاب
9- گرد معبد عشق: فرازهایی عاشقانه از قلب یک یوگی
نويسنده:پارام‌هانسا یوگاناندا ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان،حمیدا - دیویی: 294.55 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 8500 ریال - 8 -24-7974-964 انتخاب
10- با خالق هستی
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:اشرف باقری - حمیدا - دیویی: 294.544 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4500 ریال - 6 -10-6516-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25