لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ببین چقدر دوستت دارم در بهار
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ مترجم:نیره طالب‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 65000 ریال - 4 -490-436-600-978 انتخاب
2- ببین چقدر دوستت دارم در زمستان
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ مترجم:نیره طالب‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 65000 ریال - 5 -493-436-600-978 انتخاب
3- ببین چقدر دوستت دارم در تابستان
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ مترجم:نیره طالب‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 65000 ریال - 1 -491-436-600-978 انتخاب
4- ببین چقدر دوستت دارم در پاییز
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ مترجم:نیره طالب‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 65000 ریال - 8 -492-436-600-978 انتخاب
5- می‌دانی چقدر دوستت دارم؟
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ مترجم:فاطمه نظری ؛ نقاش:شهرام رئوف‌پناه - گلبان - دیویی: 813 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 ریال - 6 -26-5786-964 انتخاب
6- می‌دانی چقدر دوستت دارم؟
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ تصويرگر:آنیتا جرام ؛ مترجم:سپیده خلیلی - زلال،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 12000 ریال - 7 -767-422-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1