لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
2- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
3- من ماه را میبینم
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:حمید رضوی‌پناه ؛ مترجم:نسرین رضوی‌پناه - نفس - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -9-91495-600-978 انتخاب
4- من ماه را می‌بینم
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:رضوانه سیدعلی ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 2 -173-353-964 انتخاب
5- من ماه را می‌بینم
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:رضوانه سیدعلی ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 8 -890-436-964 انتخاب
6- من ماه را می‌بینم
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:رضوانه سیدعلی ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 7 -173-353-964-978 انتخاب
7- من ماه را می‌بینم
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:رضوانه سیدعلی ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 2 -173-353-964 انتخاب
8- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
9- من ماه را می‌بینم
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:رضوانه سیدعلی ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 7 -173-353-964-978 انتخاب
10- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1