لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (58)
تالیف (53)
ترجمه (43)
تهران (93)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 864 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1382 - 40000 ریال - 964-445-166-X انتخاب
2- گزیده داستان سیاوش
گردآورنده:پرویز اتابکی - کتاب‌ همراه - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 700 ریال - انتخاب
3- گزیده رستم و سهراب
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ شارح:پرویز اتابکی - موسسه ‌کتاب ‌همراه - دیویی: 8fa1.21 - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 ریال - 1 -72-6034-964 انتخاب
4- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 864 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1380 - 35000 ریال - 964-445-166-X انتخاب
5- فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی - فارسی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب: س - ی، شامل 40112 واژه
نويسنده:پرویز اتابکی ؛ زيرنظر:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 492.73 - 2930 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 5 -356-321-964-978 انتخاب
6- شاهنامه فردوسی (متن آسان‌خوان): شامل شرح لغات و نام‌ها و جای‌ها، و حرکت‌گذاری بر کلمات دشوار: بر اساس شاهنامه ژول مول: دفتر سوم و چهارم
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:پرویز اتابکی ؛ مصحح:ژول مول - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.21 - 708 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 8 -192-445-964-978 انتخاب
7- گفتار گهربار از حیدر کرار سزاوار درود کردگار علی بن ابی طالب علیه السلام (پند و اندرزها، نامه‌ها، خطبه‌ها، و کلمات قصار) برگرفته از تحف‌العقول ...
مترجم:پرویز اتابکی - کتاب روشن - دیویی: 297.61 - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 45000 ریال - 0 -132-321-964 انتخاب
8- پیکار صفین
نويسنده:نصربن‌مزاحم منقری ؛ مترجم:پرویز اتابکی ؛ مصحح:محمدهارون عبدالسلام - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - دیویی: 297.951 - 819 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3400 ریال - انتخاب
9- شاهنامه فردوسی: بر اساس شاهنامه ژول مول
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.21 - 662 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 50000 ریال - انتخاب
10- شاهنامه فردوسی (متن آسان‌خوان): شامل شرح لغات و نام‌ها و جای‌ها، و حرکت‌گذاری بر کلمات دشوار بر اساس شاهنامه ژول مول
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:پرویز اتابکی ؛ مصحح:ژول مول - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.21 - 678 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 1 -191-445-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10