لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (58)
تالیف (53)
ترجمه (43)
تهران (93)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- واژه‌نامه شاهنامه (شامل شرح لغات، اصطلاحات، نامها، و جایهای شاهنامه)
نويسنده:پرویز اتابکی - فرزان روز - دیویی: 8fa1.21 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 45000 ریال - 3 -072-321-964 انتخاب
2- تاریخ ایوبیان (مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب) (590 - 614 ه-ق)
نويسنده:محمدبن‌سالم ابن‌واصل ؛ مترجم:پرویز اتابکی ؛ مصحح:جمال‌الدین شیال - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 962.02 - 484 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 964-445-474-X انتخاب
3- شاهنامه فردوسی
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:ژول مول ؛ به‌اهتمام:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.21 - 706 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 24000 ریال - 7 -193-445-964 انتخاب
4- پیکار صفین
نويسنده:نصربن‌مزاحم منقری ؛ مترجم:پرویز اتابکی ؛ مصحح:محمدهارون عبدالسلام - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - دیویی: 297.951 - 819 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3400 ریال - انتخاب
5- کلیات مولانا نظام‌الدین عبیدالله معروف به عبید زاکانی
شاعر:عبیدالله عبیدزاکانی ؛ مصحح:پرویز اتابکی - زوار - دیویی: 8fa1.32 - 556 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1391 - 220000 ریال - 7 -050-401-964 انتخاب
6- گزیده داستانهای مثنوی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ گردآورنده:یزدانبخش قهرمان ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 32000 ریال - 3 -553-445-964 انتخاب
7- نثر پارسی در آیینه تاریخ (گزیده متون تاریخی)
گردآورنده:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 680 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 7 -744-445-964 انتخاب
8- فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی - فارسی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب: س - ی، شامل 40112 واژه
نويسنده:پرویز اتابکی ؛ زيرنظر:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 492.73 - 2930 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 5 -356-321-964-978 انتخاب
9- تاریخ جامع ادیان
نويسنده:جان‌بایر ناس ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291 - 858 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 19 سال 1388 - 150000 ریال - 9 -166-445-964-978 انتخاب
10- کلیات مولانا نظام‌الدین عبیدالله معروف به عبید زاکانی
نويسنده:عبیدالله عبیدزاکانی ؛ مصحح:پرویز اتابکی - زوار - دیویی: 8fa1.32 - 548 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1393 - 280000 ریال - 7 -050-401-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10