لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موسیقی یک زندگی "رمان"
نويسنده:آندره مکین ؛ مترجم:ساسان تبسمی - مروارید - دیویی: 843.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 13000 ریال - 0 -25-5881-964 انتخاب
2- موسیقی یک زندگی "رمان"
نويسنده:آندره مکین ؛ مترجم:ساسان تبسمی - مروارید - دیویی: 843.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 11000 ریال - 0 -25-5881-964 انتخاب
3- اعترافات یک پرچمدار شکست خورده (رمان)
نويسنده:آندره مکین ؛ مترجم:نجمه موسوی - فرهنگ کاوش - دیویی: 843.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4800 ریال - 2 -05-6530-964 انتخاب
4- وصیت‌نامه‌ی فرانسوی
نويسنده:آندره مکین ؛ مترجم:ساسان تبسمی - نشر ثالث - دیویی: 843.914 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 37000 ریال - 9 -084-380-964 انتخاب
5- وصیت‌نامه‌ی فرانسوی
نويسنده:آندره مکین ؛ مترجم:ساسان تبسمی - نشر ثالث - دیویی: 843.914 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 250000 ریال - 0 -084-380-964-978 انتخاب
6- وصیت‌نامه‌ی فرانسوی
نويسنده:آندره مکین ؛ مترجم:ساسان تبسمی - نشر ثالث - دیویی: 843.914 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 67000 ریال - 9 -084-380-964 انتخاب
7- موسیقی یک زندگی "رمان"
نويسنده:آندره مکین ؛ مترجم:ساسان تبسمی - مروارید - دیویی: 843.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 11000 ریال - 0 -25-5881-964 انتخاب
8- زنی که منتظر بود
نويسنده:آندره مکین ؛ مترجم:ساسان تبسمی - مروارید - دیویی: 843.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 23000 ریال - 7 -12-8838-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1