لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (52)
تالیف (4)
ترجمه (81)
تهران (85)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سانست پارک
نويسنده:پل استر ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 8 -665-369-964-978 انتخاب
2- قلبی به این سپیدی
نويسنده:خاویر ماریاس ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 6 -375-229-600-978 انتخاب
3- آشنایی با بورخس
نويسنده:پل استراترن ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - نشر مرکز - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 9 -000-213-964-978 انتخاب
4- داستان‌هایی از برگزیدگان نوبل ادبیات همراه با زندگینامه و سخنرانی برگزیدگان در مراسم اهدای جایزه نوبل
مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - آمیتیس - 144 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1650 نسخه - 14000 ریال - 4 -03-8787-964 انتخاب
5- کورالاین
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - کتابسرای ‌تندیس - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -59-8944-964-978 انتخاب
6- داستان‌هایی از برگزیدگان نوبل ادبیات: همراه با زندگینامه و سخنرانی برگزیدگان در مراسم اهدای جایزه نوبل
مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - آمیتیس - 112 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1650 نسخه - 19000 ریال - 5 -24-8787-964-978 انتخاب
7- داستان‌هایی از برگزیدگان نوبل ادبیات: همراه با زندگینامه و سخنرانی برگزیدگان در مراسم اهدای جایزه نوبل
مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - آمیتیس - 180 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 36000 ریال - 5 -25-8787-964 انتخاب
8- قلبی به این سپیدی
نويسنده:خاویر ماریاس ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 6 -375-229-600-978 انتخاب
9- گوشواره‌های گیلاسی: مجموعه شعر
شاعر:مهسا ملک‌مرزبان - مروارید - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 0 -329-191-964-978 انتخاب
10- صورت‌های کاغذی
نويسنده:راشل اندرسون ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 183 صفحه - رقعی (سلفون خارجی) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 2 -400-348-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9