لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (46)
تالیف (4)
ترجمه (75)
تهران (79)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وینستون چرچیل
نويسنده:هاوگن برندا ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:ادوارد سگل - ققنوس - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 4 -888-311-964-978 انتخاب
2- سفر در اتاق تحریر
نويسنده:پل استر ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 3 -488-369-964-978 انتخاب
3- خاطرات سیلویا پلات
شاعر:سیلویا پلت ؛ تدوين:فرانسیس مک‌کالو ؛ مقدمه:تد هیوز - نشر نی - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 300 نسخه - 360000 ریال - 9 -659-312-964-978 انتخاب
4- بچه‌هایمان به ما چه می‌آموزند؟ درس‌هایی درباره لذت زندگی، عشق و هشیاری
نويسنده:پیرو فروچی ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - نشر نی - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 9 -716-312-964-978 انتخاب
5- سفر در اتاق تحریر
نويسنده:پل استر ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:عزیز ترسه - افق - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 3 -488-369-964-978 انتخاب
6- داستان‌های واقعی از زندگی آمریکایی
نويسنده:پل اوستر ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - افق - 680 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 0 -504-369-964-978 انتخاب
7- قلبی به این سپیدی
نويسنده:خاویر ماریاس ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 6 -375-229-600-978 انتخاب
8- فانی و الکساندر
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - نشر نی - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 9000 ریال - 6 -409-312-964 انتخاب
9- قلبی به این سپیدی
نويسنده:خاویر ماریاس ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:مجتبی پورمحسن - نشر چشمه - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 6 -375-229-600-978 انتخاب
10- کورالاین
نويسنده:نیل گیمن ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان - کتابسرای ‌تندیس - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 4 -59-8944-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8