لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ف‍روش‌، ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ راز دن‍ی‍ا: ده‌ طوم‍ار ب‍زرگ‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ف‍روش‌ از ک‍ت‍اب‌: ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ف‍روش‍ن‍ده‌ در دن‍ی‍ا و ح‍اوی‌
نويسنده:اوگ مندینو ؛ مترجم:پرویز پهلوان - نشر البرز - دیویی: 650.1 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 ریال - انتخاب
2- بزرگترین فروشنده دنیا
نويسنده:اوگ مندینو ؛ مترجم:پرویز پهلوان - کتابسرا - دیویی: 810 - 121 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 550 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1