لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (28)
تالیف (18)
ترجمه (18)
تهران (2)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اختلالهای رفتاری کودکان
نويسنده:ریتا ویکس-نلسون ؛ نويسنده:آلن ایزرائیل ؛ مترجم:محمدتقی منشی‌طوسی - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 618.9289 - 743 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1371 - انتخاب
2- Engineering in English: an ESP course for students of engineering
نويسنده:محمدتقی منشی‌طوسی ؛ نويسنده:خلیل مطلب‌زاده - پاز - دیویی: 428.64 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 80000 ریال - 5 -2-90597-964 انتخاب
3- راهنمای تمرکز بهتر
نويسنده:ملوین پاورز ؛ نويسنده:رابرت استارت ؛ مترجم:حسین نیر - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 150 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1374 - 1250 ریال - انتخاب
4- اختلالهای رفتاری کودکان
نويسنده:ریتا ویکس-نلسون ؛ نويسنده:آلن ایزرائیل ؛ مترجم:محمدتقی منشی‌طوسی - شرکت به نشر - دیویی: 618.9289 - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 18000 ریال - 9 -038-333-964 انتخاب
5- مبانی روانشناسی اجتماعی
نويسنده:برنایس لات ؛ مترجم:جواد طهوریان ؛ مترجم:محمدتقی منشی‌طوسی - آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی - دیویی: 302 - 496 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 ریال - انتخاب
6- اختلالهای رفتاری کودکان
نويسنده:ریتا ویکس-نلسون ؛ نويسنده:آلن ایزرائیل ؛ مترجم:محمدتقی منشی‌طوسی - شرکت به نشر - دیویی: 618.9289 - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 27500 ریال - 5 -513-333-964 انتخاب
7- A basic course in English for university students
نويسنده:محمدتقی منشی‌طوسی ؛ نويسنده:محمدصالح صنعتی‌فر - پاژ - دیویی: 428.64 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 16500 ریال - 9 -0-90597-964-978 انتخاب
8- اختلالهای رفتاری کودکان
نويسنده:ریتا ویکس-نلسون ؛ نويسنده:آلن ایزرائیل ؛ مترجم:محمدتقی منشی‌طوسی - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 618.9289 - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 27500 ریال - 5 -513-333-964 انتخاب
9- تربیت بدنی و بازپروری
نويسنده:آلیس‌اف. فیت ؛ مترجم:محمدتقی منشی‌طوسی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 613.7 - 672 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1375 - 11000 ریال - انتخاب
10- راهنمای تمرکز بهتر
نويسنده:رابرت استارت ؛ نويسنده:ملوین پاورز ؛ مترجم:حسین نیر - شرکت به نشر - دیویی: 153.1532 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 4200 ریال - 4 -228-333-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4