لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (22)
تالیف (0)
ترجمه (28)
تهران (27)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر و معماری اسلامی (1) 650 - 1250
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 290000 ریال - 0 -412-459-964-978 انتخاب
2- هنر اموی و عباسی
نويسنده:آلک گرابار ؛ نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 15000 ریال - 4 -10-5996-964 انتخاب
3- هنر اموی و عباسی
نويسنده:الگ گرابر ؛ نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7000 ریال - 4 -10-5996-964 انتخاب
4- هنر و معماری اسلامی 1 (650 - 1250)
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 38500 ریال - 6 -412-459-964 انتخاب
5- تجلی معنا در هنر اسلامی
نويسنده:جاناتان بلوم ؛ نويسنده:شیلا بلر ؛ نويسنده:کارل‌جی دوری - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 709.17671 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 120000 ریال - 3 -829-506-964-978 انتخاب
6- هنر و معماری اسلامی 1 (650 - 1250)
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 86500 ریال - 0 -412-459-964-978 انتخاب
7- هنر و معماری اسلامی (1) 650 - 1250
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1399 - 550000 ریال - 0 -412-459-964-978 انتخاب
8- هنر سامانی و هنر غزنوی
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:امبرتو شراتو ؛ نويسنده:آلسیو بمباچی - مولی - دیویی: 709.55 - 160 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -11-5996-964-978 انتخاب
9- هنر سامانی و هنر غزنوی
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:اومبرتو شواتو ؛ نويسنده:آلسیو بمباچی - مولی - دیویی: 709.55 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 100000 ریال - 4 -11-5996-964-978 انتخاب
10- هنر و معماری اسلامی
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 632 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 14000 ریال - 6 -412-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3