لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الصحیفه العلویه الجامعه الادعیه امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب (ع)
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - موسسه امام المهدی - دیویی: 297.77 - 608 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 12000 ریال - 1 -7-94159-964 انتخاب
2- جامع الاخبار و الاثار عن النبی و الائمه الاطهار علیه السلام کتاب القرآن: فی فضائل سورالقرآن و آیاته
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - موسسه ‌الامام ‌المهدی‌(عج) - دیویی: 297.158 - 544 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1369 - 3000 ریال - انتخاب
3- الصحیفه السجادیه: الجامعه الادعیه الامام علی بن الحسین (ع)
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - موسسه ‌الامام ‌المهدی‌(عج) - دیویی: 297.77 - 640 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1381 - 2 -1-94159-964 انتخاب
4- الصحیفه العلویه: الجامعه لادعیه امیرالمومنین الامام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - دیویی: 297.9515 - 688 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
5- الصحیفه السجادیه: الجامعه الادعیه الامام علی بن الحسین (ع)
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - موسسه ‌الامام ‌المهدی‌(عج) - دیویی: 297.77 - 868 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1381 - 0 -2-94159-964 انتخاب
6- الصحیفه الرضویه الجامعه الادعیه الامام علی‌بن‌موسی الرضا (ع) و ابنائه ...
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - امام المهدی (عج) - دیویی: 297.774 - 464 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 4 -0-94159-964 انتخاب
7- جامع الاخبار و الاثار عن النبی و الائمه الاطهار علیه السلام کتاب القرآن: فی فضائل سورالقرآن و آیاته
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - موسسه ‌الامام ‌المهدی‌(عج) - دیویی: 297.158 - 675 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1369 - 3000 ریال - انتخاب
8- الصحیفه العلویه الجامعه الادعیه امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب (ع)
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - موسسه امام المهدی - دیویی: 297.77 - 764 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - انتخاب
9- الصحیفه الباقریه و الصادقیه: الجامعه لادعیه الامام محمد بن علی الباقر (ع) و الامام جعفر بن محمد الصادق (ع)
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - موسسه ‌الامام ‌المهدی‌(عج) - دیویی: 297.772 - 800 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 14000 ریال - 964-94159-8-X انتخاب
10- الصحیفه الباقریه و الصادقیه الجامعه لادعیه الامام محمد بن علی الباقر و الامام جعفر بن محمد الصادق
نويسنده:محمدباقر موحدابطحی‌اصفهانی - دانشگاه امام صادق (ع) - دیویی: 297.772 - 928 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 2 -5-92733-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1