لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(374)
چاپ مجدد (2381)
تالیف (2755)
ترجمه (0)
تهران (2755)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2751)

تعداد یافت شده (2755) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیک آزمون: پیک سوم "تجربی پیش‌دانشگاهی"
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - بال کبوتران - دیویی: 373.238076 - 48 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 7500 ریال - انتخاب
2- پیک آزمون: پیک چهارم "ریاضی فیزیک پیش‌دانشگاهی"
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 373.238076 - 48 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 ریال - 964-6914-11-X انتخاب
3- پیک آزمون: پیک نهم "علوم تجربی پیش‌دانشگاهی"
گردآورنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ گردآورنده:محمود موحدی - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 373.238076 - 48 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 ریال - 964-6914-90-X انتخاب
4- پیک آزمون: پیک دوازدهم "علوم تجربی پیش‌دانشگاهی"
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 373.238076 - 48 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 ریال - 9 -96-6914-964 انتخاب
5- پیک آموزش (1) انسانی
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 373.238076 - 26 صفحه - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1380 - 6 -078-373-964 انتخاب
6- پیک آزمون: پیک سوم "ریاضی فیزیک پیش‌دانشگاهی"
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 373.238076 - 32 صفحه - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 ریال - 2 -38-7032-964 انتخاب
7- پیک آموزش هنر
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 707 - 20 صفحه - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1380 - 3 -110-373-964 انتخاب
8- پیک آزمون: پیک هفتم "علوم تجربی پیش‌دانشگاهی"
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 373.238076 - 46 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6 -064-373-964 انتخاب
9- کتاب آخر آیندگان: پزشکی - غیرپزشکی تجربی کنکورهای دانشگاه آزاد 76 و 77 و 78 و 79
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 373.238076 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 29000 ریال - 7 -61-7032-964 انتخاب
10- پیک آموزش "انسانی" شماره یازدهم
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 373.238076 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5 -140-373-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 276