لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (12)
تالیف (10)
ترجمه (26)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003: خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمون‌های ...
مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:سیدجواد موسوی - آثار سبحان - دیویی: 618 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 118500 ریال - 2 -00-2580-964-978 انتخاب
2- 400 سوال آزمون پذیرش دستیاری و پیش‌کارورزی اسفند 84: همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 610.76 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 32500 ریال - 8 -3-96906-964 انتخاب
3- اصول جراحی شوارتز 1999: خلاصه کامل اصول جراحی شوارتز 1999، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمونهای پیش‌کارورزی و پذیرش دستیار..
مترجم:سیدمصطفی امامی‌میبدی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:محمدحسین شجاع‌مرادی - شبنم دانش،چراغ دانش - دیویی: 617.14 - 800 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 89500 ریال - 5 -29-7124-964 انتخاب
4- 400 سوال آزمون پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی: اسفند 1386: همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سیده‌سمیه موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان،آوای ظهور - دیویی: 610.76 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 56000 ریال - 6 -31-2580-964-978 انتخاب
5- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ ويراستار:علیرضا میرزامحمد - مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت - دیویی: 297.452 - 578 صفحه - (در11جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -364-309-964 انتخاب
6- بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 1999: خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 1999، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمون‌های ...
مترجم:سیدجمال موسوی - شبنم دانش،چراغ دانش - دیویی: 618 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 64500 ریال - 2 -25-7124-964 انتخاب
7- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ ويراستار:علیرضا میرزامحمد - بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر - دیویی: 297.452 - 596 صفحه - (در11جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 6 -364-309-964 انتخاب
8- اصول جراحی شوارتز 1999: خلاصه کامل اصول جراحی شوارتز 1999، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمونهای پیش‌کارورزی و پذیرش دستیار..
مترجم:سیدمصطفی امامی‌میبدی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:محمدحسین شجاع‌مرادی - شبنم دانش،چراغ دانش - دیویی: 617.14 - 792 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 98500 ریال - 5 -29-7124-964 انتخاب
9- 400 سوال آزمون دستیاری و پیش‌کارورزی اسفند 1387 همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سمیه موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان،آوای ظهور - دیویی: 610.76 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 59000 ریال - 0 -46-2580-964-978 انتخاب
10- اصول جراحی شوارتز 2005
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 617.14 - 788 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 195000 ریال - 8 -9-96906-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4