لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (12)
تالیف (10)
ترجمه (26)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ ويراستار:علیرضا میرزامحمد - مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت - دیویی: 297.452 - 578 صفحه - (در11جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 6 -364-309-964 انتخاب
2- امیرالمومنین (ع) در عهد پبامبر (ص)
نويسنده:سیدمحمدصادق صدر ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - اهل البیت - دیویی: 297.951 - 460 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 450 ریال - انتخاب
3- اصول جراحی شوارتز 1999: خلاصه کامل اصول جراحی شوارتز 1999، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمونهای پیش‌کارورزی و پذیرش دستیار..
مترجم:سیدمصطفی امامی‌میبدی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:محمدحسین شجاع‌مرادی - شبنم دانش،چراغ دانش - دیویی: 617.14 - 800 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 89500 ریال - 5 -29-7124-964 انتخاب
4- 400 سوال آزمون دستیاری و پیش‌کارورزی اسفند 1387 همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سمیه موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان،آوای ظهور - دیویی: 610.76 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1600 نسخه - 59000 ریال - 0 -46-2580-964-978 انتخاب
5- ترجمه الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - بنیاد بعثت - دیویی: 297.452 - 320 صفحه - جلد 6 - وزیری - چاپ 4 سال 1370 - 1500 ریال - انتخاب
6- بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 1999: خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 1999، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمون‌های ...
مترجم:سیدجمال موسوی - شبنم دانش،چراغ دانش - دیویی: 618 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 64500 ریال - 2 -25-7124-964 انتخاب
7- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ ويراستار:علیرضا میرزامحمد - مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت - دیویی: 297.452 - 590 صفحه - (در11جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 8 -364-309-964-978 انتخاب
8- ترجمه الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - کتابخانه بزرگ اسلامی - دیویی: 297.452 - 363 صفحه - جلد 5 - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
9- نغمه‌های کویر: شعر شاعران عقدا (یزد)
به‌اهتمام:رضا افخمی‌عقدا ؛ مقدمه:علی افخمی‌عقدا ؛ ويراستار:محمود عباسی - آوای عرفان - دیویی: 8fa1.62 - 550 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 3 -0-92815-600-978 انتخاب
10- دریاچه زیر زمینی (هندستان سیاه)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ ويراستار:اصغر مهدی‌زادگان - اشاره - دیویی: 843.8 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1371 - 5000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4