لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (12)
تالیف (10)
ترجمه (26)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانپزشکی آکسفورد 999: خلاصه دروس پزشکی بر اساس منابع دبیرخانه شورای آموزش پزشکی ...
نويسنده:مایکل‌گراهام گلدر ؛ نويسنده:ریچارد میو ؛ نويسنده:جان گدیس - چراغ دانش،الباب - دیویی: 616.89 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 29500 ریال - 4 -2-94112-964 انتخاب
2- اصول جراحی شوارتز 2005
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:دینا اندرسن ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 617.14 - 768 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 124500 ریال - 7 -9-96906-964 انتخاب
3- سوالات جراحی آزمونهای پیش‌کارورزی، پذیرش دستیار، ارتقاء و بورد بر اساس اصول جراحی شوارتز به ...
گردآورنده:سیدجمال موسوی ؛ گردآورنده:سیدمصطفی امامی‌میبدی - شبنم دانش،چراغ دانش - دیویی: 617.0076 - 362 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 42500 ریال - 0 -26-7124-964 انتخاب
4- اصول جراحی شوارتز 1999
مترجم:سیدمصطفی امامی‌میبدی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:محمدحسین شجاع‌مرادی - چراغ دانش،الباب - دیویی: 617 - 792 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2600 نسخه - 79500 ریال - 5 -7-94112-964 انتخاب
5- ترجمه الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - کتابخانه بزرگ اسلامی - دیویی: 297.452 - 363 صفحه - جلد 5 - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
6- 400 سوال آزمون پذیرش دستیاری و پیش‌کارورزی اسفند 84: همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 610.76 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 32500 ریال - 8 -3-96906-964 انتخاب
7- شوون فقیه
نويسنده:احمدبن‌محمدمهدی نراقی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی - بنیاد بعثت، واحد تحقیقات اسلامی - دیویی: 297 - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 2000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
8- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:سیدجمال موسوی ؛ ويراستار:علیرضا میرزامحمد - بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر - دیویی: 297.452 - 596 صفحه - (در11جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 6 -364-309-964 انتخاب
9- 200 سوال آزمون پیش‌کارورزی شهریور 85 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردآورنده:رضا محمودرباطی ؛ گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:مسعود رحمانیان - آثار سبحان - دیویی: 610.76 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 19500 ریال - 7 -04-2580-964 انتخاب
10- بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003: خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمون‌های ...
مترجم:سیدجمال موسوی - شبنم دانش،چراغ دانش - دیویی: 618 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 74500 ریال - 1 -20-7124-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4