لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (6)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 200 نسخه - 99000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
2- اصول و کاربرد آزمایشات ایمونولوژیک
مترجم:طاهره موسوی ؛ مترجم:علی‌اکبر امیرزرگر ؛ زيرنظر:عبدالحسین کیهانی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) - دیویی: 610 - 171 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 2000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
3- ایمنی‌شناسی
نويسنده:طاهره موسوی ؛ ويراستار:سیدسهیل قائم‌مقامی ؛ ويراستار:داود نقلانی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی - دیویی: 616.079 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 21000 ریال - انتخاب
4- ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
مترجم:نادر تاجیک ؛ مترجم:جواد مقیمی ؛ مترجم:علی خرم‌طوسی - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 69500 ریال - 5 -6-96330-964 انتخاب
5- ایمونولوژی برای دانشجویان پرستاری و مامایی
نويسنده:علیرضا سالک‌مقدم ؛ نويسنده:طاهره موسوی ؛ نويسنده:مهدی شکرابی - پیوند مهر - دیویی: 616.07 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 38500 ریال - 1 -03-5173-600-978 انتخاب
6- روشهای آزمایشگاهی و درمان ایمونولوژیک
مترجم:عبدالحسین کیهانی ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم ؛ مترجم:طاهره موسوی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 616.97 - 347 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
7- ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
مترجم:نادر تاجیک ؛ مترجم:فرهاد شاهسوار ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 8 -04-5173-600-978 انتخاب
8- ایمنی‌شناسی
نويسنده:طاهره موسوی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی - دیویی: 636.08944 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 21000 ریال - 9 -6-95777-964 انتخاب
9- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
10- شعار توحید
نويسنده:عبدالودود یوسف ؛ مترجم:طاهره موسوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.68 - 32 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1365 - 10000 نسخه - 65 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2