لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (6)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
مترجم:نادر تاجیک ؛ مترجم:فرهاد شاهسوار ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 99000 ریال - 8 -04-5173-600-978 انتخاب
2- خوشبختی همین نزدیکی است
نويسنده:طاهره موسوی - دارخوین - دیویی: 158.1 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 135000 ریال - 6 -713-380-600-978 انتخاب
3- روشهای آزمایشگاهی و درمان ایمونولوژیک
مترجم:عبدالحسین کیهانی ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم ؛ مترجم:طاهره موسوی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 616.97 - 347 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3500 ریال - انتخاب
4- شعار توحید
نويسنده:عبدالودود یوسف ؛ مترجم:طاهره موسوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.68 - 32 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1365 - 65 ریال - انتخاب
5- اصول و کاربرد آزمایشات ایمونولوژیک
مترجم:طاهره موسوی ؛ مترجم:علی‌اکبر امیرزرگر ؛ زيرنظر:عبدالحسین کیهانی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) - دیویی: 610 - 171 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 800 ریال - انتخاب
6- ایمونولوژی برای دانشجویان پرستاری و مامایی
نويسنده:علیرضا سالک‌مقدم ؛ نويسنده:طاهره موسوی ؛ نويسنده:مهدی شکرابی - پیوند مهر - دیویی: 616.07 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 38500 ریال - 1 -03-5173-600-978 انتخاب
7- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 99000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
8- ایمنی‌شناسی
نويسنده:طاهره موسوی ؛ ويراستار:سیدسهیل قائم‌مقامی ؛ ويراستار:داود نقلانی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی - دیویی: 616.079 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 21000 ریال - انتخاب
9- ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
مترجم:نادر تاجیک ؛ مترجم:جواد مقیمی ؛ مترجم:علی خرم‌طوسی - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 69500 ریال - 5 -6-96330-964 انتخاب
10- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 59000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2