لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (247)
تالیف (128)
ترجمه (208)
تهران (43)
شهرستان (293)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (336) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Western Civilization Through Muslim Eyes
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:فرانسیس گولدینگ - سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.48 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1376 - انتخاب
2- داوری رستاخیز و روز واپسین
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم: علییوف - معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.44 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - انتخاب
3- La resurrection (l'aube de leternite)
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:حیدر بن‌عیسی - مرکز نشر فرهنگ اسلامی در جهان - دیویی: 297.44 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 3000 نسخه - 8 -19-5817-964-978 انتخاب
4- Resurrection judgement and the hereafter: lessons on Islamic doctrine
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.45 - 252 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 5000 نسخه - انتخاب
5- خداشناسی به زبان اسپانیائی
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:هاشم‌بن‌سلیمان بحرانی - معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.4 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - انتخاب
6- منتخب الادعیه = Selected Supplications
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری - معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.772 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 5000 نسخه - انتخاب
7- Knowing God
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:فرانسیس گولدینگ - مرکز نشر الثقافه ‌الاسلامیه ‌فی ‌العالم - دیویی: 297.42 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 10000 نسخه - 6 -05-5817-964 انتخاب
8- Ethics and spiritual growth
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:سیدعلیقلی قرائی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.4831 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - 3 -15-5817-964 انتخاب
9- Gott und seine attribute lektionen in der Islamisden Dokhtrin buch I
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری - دفتر نشر معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.42 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 0 -60-5817-964-978 انتخاب
10- اسلام کی بنیادی عقائد: معاد
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:روشن‌علی نجفی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.4 - 202 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34