لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(92)
چاپ مجدد (247)
تالیف (128)
ترجمه (211)
تهران (46)
شهرستان (293)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (339) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Acimalsi Anirtcod Al Ed Sotnemadnuf Sol
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - دیویی: 297.4172 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - انتخاب
2- Doctrine God And His Attrbutes: Lessons On Eslamic
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:حامد الگار - مرکز آموزش اسلامی - دیویی: 297.4 - 206 صفحه - (در1جلد ) - جلد 1 - انتخاب
3- Kritik Und Selbstkritik Zivilisaion Und Islam - Mu Limische Westliche
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری - معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.4814 - 189 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 0 انتخاب
4- اسلام کی بنیادی عقائد: توحید، عدل
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:روشن‌علی نجفی - دفتر گسترش فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.4172 - 256 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - انتخاب
5- La Resurrection (l'aube De L'eternite)
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ نويسنده:حیدر بن‌عیسی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.44 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - انتخاب
6- Resurrection judgement and the hereafter: lessons on Islamic doctrine
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:حامد الگار - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.45 - 252 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 0 -31-5817-964-978 انتخاب
7- Introduction To Islam
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری - مجتبی موسوی‌لاری - دیویی: 297.07 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - انتخاب
8- L'islam Et La Civilization Occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - دفتر گسترش فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.489 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
9- شناخت خداوند (بزبان چینی)
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ماشینگ گویی ؛ مترجم:لیو لی - معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.42 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - انتخاب
10- Dieu et ses attributs
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری - معارف اسلامی در جهان - دیویی: 297.42 - رقعی (شومیز) - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34