لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (98)
تالیف (7)
ترجمه (123)
تهران (130)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (122)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (130) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روباه زرنگ
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:رضا کریمی - نشر پیدایش - دیویی: 823.912 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 9 -062-349-964 انتخاب
2- مسافران سیاره دیگر
نويسنده:ایان وای‌برو ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریاد شیری - پیدایش - دیویی: 813 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 8 -795-349-964-978 انتخاب
3- سفر پردردسر
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 130000 ریال - 7 -398-296-600-978 انتخاب
4- دستورات رودریک
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 100000 ریال - 5 -910-349-964-978 انتخاب
5- دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 9 -909-349-964-978 انتخاب
6- پسران زره پوش
نويسنده:ایان وای‌برو ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 2 -812-349-964-978 انتخاب
7- قوز بالا قوز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 9 -521-296-600-978 انتخاب
8- آخرین ضربه
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -911-349-964-978 انتخاب
9- دوقلوها
نويسنده:ایان وای‌برو ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 7 -804-349-964-978 انتخاب
10- موی دماغ
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2500 نسخه - 100000 ریال - 0 -186-296-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13