لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (5)
ترجمه (5)
تهران (2)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حرکات اصلاحی (مفاهیم عمومی و تخصصی)
نويسنده:رضا مهدوی‌نژاد ؛ نويسنده:محمد مشهدی ؛ نويسنده:سجاد باقریان‌دهکردی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 615.82 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -074-110-600-978 انتخاب
2- تمرین در آب (آب‌درمانی)
نويسنده:ملیسا لاین ؛ مترجم:رضا مهدوی‌نژاد ؛ مترجم:جعفر کتابچی - علم و حرکت - دیویی: 613.716 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250 نسخه - 195000 ریال - 9 -85-5547-964-978 انتخاب
3- تاریخ تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:رضا مهدوی‌نژاد ؛ نويسنده:پژمان معتمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 613.709 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 1 -75-6478-964 انتخاب
4- تاریخ تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:رضا مهدوی‌نژاد ؛ نويسنده:پژمان معتمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 613.709 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 8 -46-6478-964 انتخاب
5- حرکت‌درمانی در آب
نويسنده:آندرئا بیتس ؛ نويسنده:نورم هنسن ؛ مترجم:رضا مهدوی‌نژاد - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 615.853 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -81-6098-964 انتخاب
6- اصلاح پوسچر: راهنمای مصور 30 وضعیت پاتولوژیک
نويسنده:جین جانسون ؛ مترجم:رضا مهدوی‌نژاد ؛ مترجم:جعفر کتابچی - جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مرکز انتشارات - دیویی: 613.78 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 750 نسخه - 210000 ریال - 1 -15-8157-600-978 انتخاب
7- تاریخ تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:رضا مهدوی‌نژاد ؛ نويسنده:پژمان معتمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 613.709 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 6 -75-6478-964-978 انتخاب
8- آناتومی و فیزیولوژی برای درمانگران (ویژه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، فیزیوتراپی، ماساژیست‌ها و پرستاری)
نويسنده:فرانچسکا گولد ؛ مترجم:رضا مهدوی‌نژاد ؛ ويراستار:وازگن میناسیان - دانشگاه اصفهان - دیویی: 612 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 6 -011-110-600-978 انتخاب
9- حرکت‌درمانی در آب
نويسنده:آندرئا بیتس ؛ نويسنده:نورم هنسن ؛ مترجم:رضا مهدوی‌نژاد - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 615.853 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 9 -81-6098-964 انتخاب
10- تاریخ تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:رضا مهدوی‌نژاد ؛ نويسنده:پژمان معتمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 613.709 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 1 -75-6478-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1