لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (30)
تالیف (27)
ترجمه (20)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وسواس: برداشتها و درمان رفتاری
نويسنده:گیل استکتی ؛ نويسنده:ادنا فوا ؛ مترجم:امیرهوشنگ مهریار - رشد - دیویی: 616.852270651 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 13000 ریال - 7 -38-7537-964 انتخاب
2- درمان‌شناختی افسردگی
نويسنده:جفری‌ای. یانگ ؛ نويسنده:جین رایگ ؛ نويسنده:آرتور واینبرگر - نیوند - دیویی: 616.89142 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 105000 ریال - 0 -7-93982-600-978 انتخاب
3- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 17000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
4- اختلالات روانی کودکان
نويسنده:آمن‌الف. راس ؛ مترجم:امیرهوشنگ مهریار - رشد - دیویی: 155.4528 - 612 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 4000 ریال - انتخاب
5- وسواس: برداشتها و درمان رفتاری
نويسنده:گیل استکتی ؛ نويسنده:ادنا فوآ ؛ نويسنده:جاناتان گریسون - رشد - دیویی: 610 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2800 ریال - انتخاب
6- روان‌درمانی بین شخصی برای افسردگی
نويسنده:کاترین بلایبرگ ؛ نويسنده:جیمز مارکوویتس ؛ مترجم:امیرهوشنگ مهریار - نیوند - دیویی: 616.8537 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 55000 ریال - 5 -2-93982-600-978 انتخاب
7- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش،سنجش تکمیلی - دیویی: 616.890076 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 190000 ریال - 9 -204-383-964-978 انتخاب
8- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 21000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
9- تشخیص و درمان بیماریهای روانی در کودکان
نويسنده:امیرهوشنگ مهریار ؛ نويسنده:فریده یوسفی - رشد - دیویی: 616 - 420 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 1900 ریال - انتخاب
10- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 23000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5