لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (214)
تالیف (123)
ترجمه (146)
تهران (268)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (269) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلاعات عمومی = Encyclopedia
گردآورنده:مهرداد مهرین ؛ گردآورنده:امیرافشین فتاحی - خشایار - دیویی: 030 - 804 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 9 سال 1379 - 20000 ریال - 964-441-005-X انتخاب
2- دوست خانواده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مهرداد مهرین - جامی - دیویی: 891.733 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 220000 ریال - 0 -19-2575-964-978 انتخاب
3- چرا نگرانید؟
نويسنده:جورج‌لینکلن والتون ؛ مترجم:مهرداد مهرین - اردیبهشت - دیویی: 152.46 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 35000 ریال - 0 -35-6062-964 انتخاب
4- آئین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:مهرداد مهرین - آریان - دیویی: 158.1 - 404 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 650 ریال - انتخاب
5- چگونه بر تشویش و نگرانی غلبه کنیم؟
نويسنده:اوریزن‌اسوت ماردن ؛ مترجم:مهرداد مهرین - میلاد - دیویی: 158 - 228 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 600 ریال - انتخاب
6- فن نویسندگی
نويسنده:مهرداد مهرین - توسن - دیویی: 808.04 - 184 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 320 ریال - انتخاب
7- بزبز قندی
مترجم:مهرداد مهرین - خشایار - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1362 - 60 ریال - انتخاب
8- بزبز قندی
مترجم:مهرداد مهرین - خشایار - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 16 سال 1366 - 125 ریال - انتخاب
9- دائره‌العارف: دایره المعارف
نويسنده:مهرداد مهرین - جاویدان - دیویی: 030 - 836 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - 1700 ریال - انتخاب
10- هنر آشپزی عروس
نويسنده:هما مهرین ؛ زيرنظر:مهرداد مهرین ؛ ويراستار:فاطمه سلحشور - نشر محمد - دیویی: 641.5 - 478 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 35000 ریال - 0 -045-336-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27