لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (11)
تالیف (2)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 486 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 100000 ریال - 7 -000-312-964 انتخاب
2- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 38000 ریال - 7 -000-312-964 انتخاب
3- سرگذشت ساسانیان [تلخیص و بازنویسی اخبار الطوال]
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ به‌اهتمام:میترا مهرآبادی - میراثبان - دیویی: 955.03 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 19000 ریال - 4 -4-96912-964-978 انتخاب
4- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 9 -000-312-964-978 انتخاب
5- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 488 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1368 - 1300 ریال - انتخاب
6- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 492 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 1200 ریال - انتخاب
7- الاخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:جمال‌الدین شیال ؛ محقق:عبدالمنعم عامر - المکتبه الحیدریه - دیویی: 909.97671 - 504 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 25000 ریال - 6 -53-6390-964 انتخاب
8- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 490 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 1300 ریال - انتخاب
9- اخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری ؛ مترجم:محمود مهدوی‌دامغانی - نشر نی - دیویی: 909.097671 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 36000 ریال - 7 -000-312-964 انتخاب
10- الاخبار الطوال
نويسنده:احمدبن‌داود دینوری - الشریف الرضی - دیویی: 909.097671 - 467 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1374 - 6000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2