لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (72)
تالیف (58)
ترجمه (73)
تهران (125)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (91)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیمای وقف در اخبار و اعصار
به‌اهتمام:محمدسعید شفیعی ؛ ويراستار:سیداکبر میرجعفری - اسوه - دیویی: 297.372 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5200 ریال - 0 -88-8073-964 انتخاب
2- گنجشک اشتیاق کمی نیست
شاعر:سیداکبر میرجعفری - هنر رسانه اردی‌بهشت - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 12000 ریال - 2 -33-2656-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1391 - 250000 ریال - 4 -198-103-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف اینترنتی زمین
نويسنده:مات ترنر ؛ مترجم:مهدی چوبینه ؛ مترجم:مرضیه سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 98 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 100000 ریال - 2 -246-103-600-978 انتخاب
5- چه جاندارانی در باغ شما زندگی می‌کنند؟
نويسنده:آندرو سالوی ؛ مترجم:حسین الوندی ؛ ويراستار:سیداکبر میرجعفری - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 576 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 28000 ریال - 4 -689-536-964-978 انتخاب
6- هنوز روز چهارم نیامده بود ...
نويسنده:سعید روح‌افزا ؛ تصويرگر:فرهاد جمشیدی ؛ ويراستار:سیداکبر میرجعفری - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.156 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 13500 ریال - 7 -201-391-964-978 انتخاب
7- من بی تو ... هرگز: دعای عهد، همراه با دل‌نوشته‌هایی به امام زمان (ع)
نويسنده:مجید ملامحمدی ؛ ويراستار:سیداکبر میرجعفری - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.774 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8500 ریال - 0 -172-391-964-978 انتخاب
8- چه جاندارانی در اتاق خواب شما زندگی می‌کنند؟
نويسنده:آندرو سالوی ؛ مترجم:حسین الوندی ؛ ويراستار:سیداکبر میرجعفری - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 576 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 0 -687-536-964-978 انتخاب
9- پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زبان فارسی (1) و (2)"پیش‌دانشگاهی - کلیه رشته‌ها" "با پاسخ تشریحی"
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:سیداکبر میرجعفری ؛ نويسنده:موسی نعیمی - استادی - دیویی: 4fa5.076 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 13000 ریال - 6 -01-6722-964 انتخاب
10- دکتر دولیتل در ماه
نويسنده:هیوج لوفیتنک ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:سیداکبر میرجعفری - محراب قلم - دیویی: 823.914 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 25000 ریال - 2 -915-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14