لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (90)
تالیف (104)
ترجمه (0)
تهران (104)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (104) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری‌ها
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.53 - 560 صفحه - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 22000 ریال - 7 -161-430-964 انتخاب
2- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری‌ها: با ارائه آخرین تحقیقات علمی محققان و دانشمندان جهان
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.32 - 528 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1392 - 3 -164-430-964-978 انتخاب
3- مبانی علمی غذا درمانی و رژیم‌های غذایی و کاربرد گیاهان شفابخش در پیش‌گیری و درمان بیماریها
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.33 - 498 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 35000 ریال - 7 -466-430-964 انتخاب
4- سلامتی با تغذیه صحیح: رهنمودی برای پیش‌گیری و کنترل بیماری‌ها با استفاده از غذاها و گیاهان شفابخش
نويسنده:حسین میرحیدر ؛ ويراستار:محمدحسین خسروانی - اطلاعات - دیویی: 613.2 - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 42000 ریال - 0 -529-423-964-978 انتخاب
5- تندرستی با غذاهای طبیعی: غذادرمانی، گیاهان شفابخش و پیشگیری از بیماریها
نويسنده:حسین میرحیدر ؛ ويراستار:حسین سرشار - فرزان روز - دیویی: 615.54 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 ریال - 4 -05-6923-964 انتخاب
6- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری‌ها با ارائه آخرین تحقیقات علمی محققان ...
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.32 - 552 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1377 - 16000 ریال - 964-430-165-X انتخاب
7- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری‌ها با ارائه آخرین تحقیقات علمی محققان و دانشمندان جهان
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.5 - 554 صفحه - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1382 - 35000 ریال - 7 -161-430-964 انتخاب
8- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماریها
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.53 - 540 صفحه - جلد 7 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 22000 ریال - 1 -164-430-964 انتخاب
9- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری‌ها: با ارائه آخرین تحقیقات علمی محققان و دانشمندان جهان
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.32 - 560 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 2 -161-430-964-978 انتخاب
10- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری‌ها: با ارائه آخرین تحقیقات علمی محققان و دانشمندان جهان
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.53 - 656 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 50000 ریال - 3 -163-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11