لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای علف‌های هرز مزارع برنج و روش‌های مبارزه
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.1895 - 228 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1 -060-520-964 انتخاب
2- راهنمای علفهای هرز و مبارزه با آنها در مزارع گندم
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 632.50955 - 150 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 964-7908-27-X انتخاب
3- قصه‌های مردم مهربان
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر چشمه - دیویی: 398.20955 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 5 -106-362-964 انتخاب
4- قصه‌های مردم مهربان
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر چشمه - دیویی: 398.20955 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 32000 ریال - 5 -106-362-964 انتخاب
5- آفات، بیماریها و علفهای هرز مهم سیب‌زمینی در ایران و مدیریت تلفیقی آنها
نويسنده:جلال‌الدین حبیبی ؛ نويسنده:رامین حاجیان‌فر ؛ نويسنده:سیدحسین میرکمالی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی،نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 635.219 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2 -03-7908-964 انتخاب
6- راهنمای تشخیص علف‌های هرز مزارع گندم ایران و روشهای مبارزه با آن
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.1195 - 336 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 40000 ریال - 1 -60-7908-964 انتخاب
7- راهنمای تشخیص علف‌های هرز مزارع گندم ایران و روشهای مبارزه با آن
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.1195 - 234 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1 -60-7908-964 انتخاب
8- علف‌های هرز مزارع گندم ایران
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 581.6520955 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 17000 ریال - 8 -35-6598-964 انتخاب
9- راهنمای آفات، بیماریها و علفهای هرز سیب
نويسنده:رئوف کلیایی ؛ نويسنده:حسین خبازجلفایی ؛ نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 634.119 - 254 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8 -28-7908-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1