لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (737)
تالیف (860)
ترجمه (0)
تهران (724)
شهرستان (136)
كودك و نوجوان (839)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (860) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تن‌تن و سندباد: رمان نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:رضا رهگذر ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 11000 ریال - 5 -007-417-964 انتخاب
2- قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 398.209 - 116 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 21000 ریال - 6 -0951-02-964-978 انتخاب
3- گزیده‌ای از قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 14000 ریال - 4 -1372-00-964-978 انتخاب
4- گزیده‌ای از قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 48 سال 1389 - 14000 ریال - 4 -1372-00-964-978 انتخاب
5- گزیده‌ای از قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 14000 ریال - 4 -1372-00-964-978 انتخاب
6- گزیده‌ای از قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 37 سال 1389 - 14000 ریال - 4 -1372-00-964-978 انتخاب
7- گزیده‌ای از قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 78 سال 1389 - 14000 ریال - 4 -1372-00-964-978 انتخاب
8- گزیده‌ای از قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 84 سال 1389 - 14000 ریال - 4 -1372-00-964-978 انتخاب
9- قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 398.209 - 116 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 23000 ریال - 6 -0951-02-964-978 انتخاب
10- قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 398.209 - 120 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 60000 ریال - 7 -0954-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 86