لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(114)
چاپ مجدد (707)
تالیف (821)
ترجمه (0)
تهران (704)
شهرستان (117)
كودك و نوجوان (800)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (821) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 398.209 - 116 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 4 -0955-02-964-978 انتخاب
2- همیشه قصه‌ای هست: قصه‌هایی از قدیم برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 5 -2305-02-964-978 انتخاب
3- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 67 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -030-300-964-978 انتخاب
4- خواب روباه: هفت قصه برای کودکان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 5200 ریال - 9 -351-385-964 انتخاب
5- قصه ما همین بود: هفت قصه قدیمی
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:مرتضی امین - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 5 -097-302-964 انتخاب
6- بچه‌های کوچه
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7000 نسخه - 3500 ریال - 7 -492-432-964 انتخاب
7- قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان: مجموعه دوم
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - پیام آزادی - دیویی: 398.209 - 144 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 0 -934-302-964-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمد بهرامی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 53 سال 1392 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 7 -166-300-964-978 انتخاب
9- عمو رستم: چهارده داستان پیوسته، برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:غلامرضا مکتبی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5500 نسخه - 4500 ریال - 3 -106-417-964 انتخاب
10- روزی بود و روزی نبود: دزد و آرزو
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - محراب قلم - دیویی: 398.2 - 72 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 4000 ریال - 4 -010-323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 83