لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(124)
چاپ مجدد (750)
تالیف (874)
ترجمه (0)
تهران (736)
شهرستان (138)
كودك و نوجوان (853)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (874) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پند و قند: چهار قصه، چهار مثل برای کودکان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 398.209 - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7000 ریال - 964-348-307-X انتخاب
2- خنده کبک: هفت قصه برای کودکان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 50000 ریال - 1 -350-385-964-978 انتخاب
3- آهوی آدم
نويسنده:علی‌اکبر والایی ؛ زيرنظر:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:قاسم کریمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 17500 ریال - 8 -466-348-964-978 انتخاب
4- همیشه قصه‌ای هست: قصه‌هایی از قدیم برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 75000 ریال - 8 -2304-02-964-978 انتخاب
5- روزی بود و روزی نبود: طوطی و شکر
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - دیویی: 398.2 - 68 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 7000 ریال - 0 -317-323-964 انتخاب
6- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از قصه‌های قرآن
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 59 سال 1394 - 70000 ریال - 8 -169-300-964-978 انتخاب
7- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمد بهرامی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 44 سال 1391 - 24700 ریال - 7 -166-300-964-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از قصه‌های قرآن
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 47 سال 1391 - 50000 ریال - 8 -169-300-964-978 انتخاب
9- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 49 سال 1391 - 32000 ریال - 1 -168-300-964-978 انتخاب
10- پاپر
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:آیتای خرمی‌نژاد - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 220000 ریال - 2 -419-432-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 88