لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(114)
چاپ مجدد (709)
تالیف (823)
ترجمه (0)
تهران (706)
شهرستان (117)
كودك و نوجوان (802)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (823) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاید فردا نباشه
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 1000 ریال - 7 -548-353-964 انتخاب
2- قصه ما مثل شد: صد و ده قصه مثل برای نوجوانان: مجموعه دوم
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - پیام آزادی - دیویی: 398.209 - 144 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 3 -933-302-964-978 انتخاب
3- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 55 سال 1392 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
4- تن‌تن و سندباد
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:رضا رهگذر ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 5500 نسخه - 100000 ریال - 2 -007-417-964-978 انتخاب
5- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 66 سال 1395 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -030-300-964-978 انتخاب
6- قصه ما همین بود
نويسنده:محمد میرکیانی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - جلد 4 - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 350 ریال - انتخاب
7- افسانه خوشبختی: مجموعه داستان
نويسنده:محمد میرکیانی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 45 صفحه - چاپ 4 سال 1369 - 10000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
8- قصه ما همین بود
نويسنده:محمد میرکیانی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 118 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1374 - 10000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
9- قصه ما همین بود: هفت قصه قدیمی
نويسنده:محمد میرکیانی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 118 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 11000 نسخه - 1800 ریال - 1 -099-302-964 انتخاب
10- قصه ما همین بود
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمدحسین صلواتیان - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3300 نسخه - 70000 ریال - 8 -918-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 83