لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (686)
تالیف (794)
ترجمه (0)
تهران (692)
شهرستان (102)
كودك و نوجوان (773)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (794) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شب چله: مجموعه داستان برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:حسن یوسفی - توسعه کتاب ایران - 330 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 0 -31-5100-600-978 انتخاب
2- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 152 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 58 سال 1393 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 1 -168-300-964-978 انتخاب
3- عمو رستم: چهارده داستان پیوسته، برای نوجوانان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:رضا رهگذر ؛ نقاش:غلامرضا مکتبی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 3 -106-417-964 انتخاب
4- آواز بزغاله: هفت قصه برای کودکان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - مدرسه - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 9 -810-353-964 انتخاب
5- روزی بود و روزی نبود: کوزه عسل
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:ژاله راستانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - محراب قلم - 70 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 3300 نسخه - 32000 ریال - 8 -690-323-964-978 انتخاب
6- تن‌تن و سندباد
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ ويراستار:رضا رهگذر ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 2 -007-417-964-978 انتخاب
7- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از قصه‌های قرآن
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 232 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 59 سال 1394 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 8 -169-300-964-978 انتخاب
8- افسانه چهار برادر
نويسنده:محمد میرکیانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 7000 نسخه - 1300 ریال - 964-436-029-X انتخاب
9- خواب روباه: هفت قصه برای کودکان
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 3200 ریال - 6 -485-436-964 انتخاب
10- روزی بود و روزگاری بود: سه قصه قدیمی
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدعلی کشاورز - فرجام - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 2300 ریال - 0 -47-6040-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80