لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (78)
تالیف (0)
ترجمه (101)
تهران (100)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان در جستجوی معنی: پژوهشی در معنی درمانی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 8500 ریال - 6 -26-6104-964 انتخاب
2- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618.172 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 500 ریال - انتخاب
3- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 55 سال 1398 - 300000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
4- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1389 - 45000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
5- معنادرمانی: مبانی و کاربردهای معنادرمانی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:ملیحه وفامهر - لیوسا - دیویی: 616.8914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1399 - 340000 ریال - 1 -080-340-600-978 انتخاب
6- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1391 - 65000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
7- اختلالات قاعدگی
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618.172 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 550 ریال - انتخاب
8- تولد بدون خشونت
نويسنده:فردریک لوبوآیه ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 618.45 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 310000 ریال - 9 -037-490-600-978 انتخاب
9- انسان در جستجوی معنی: پژوهشی در معنی درمانی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1380 - 14000 ریال - 6 -26-6104-964 انتخاب
10- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 80000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11