لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (78)
تالیف (0)
ترجمه (101)
تهران (100)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618.172 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 500 ریال - انتخاب
2- دستان مهربان: هنر سنتی ماساژ کودک با 70 تصویر
نويسنده:فردریک لوبوآیه ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - نشر علم - دیویی: 649.1 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 145000 ریال - 0 -849-224-964-978 انتخاب
3- هنر انسان شدن: روان‌درمانی از دیدگاه یک درمانگر
نويسنده:کارل‌رنسام راجرز ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 616.8914 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 380000 ریال - 4 -52-7443-964-978 انتخاب
4- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1389 - 55000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
5- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 53 سال 1398 - 270000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
6- معنادرمانی: مبانی و کاربردهای معنادرمانی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:ملیحه وفامهر - لیوسا - دیویی: 616.8914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1399 - 340000 ریال - 1 -080-340-600-978 انتخاب
7- اختلالات قاعدگی
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618.172 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 550 ریال - انتخاب
8- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 45 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
9- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1391 - 65000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
10- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 49 سال 1397 - 160000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11