لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (32)
تالیف (68)
ترجمه (0)
تهران (62)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (39)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تک درخت سیب
نويسنده:حسن احمدی - عروج - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
2- آدم برفی و... سالاد با اینترنت
نويسنده:حسن احمدی - روزگار - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -651-374-964-978 انتخاب
3- این تحمیل‌شده‌ها
نويسنده:حسن احمدی ؛ ويراستار:حسن یونسی - توسعه کتاب ایران - 334 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 7 -61-5100-600-978 انتخاب
4- یک سفر رویایی
نويسنده:حسن احمدی - محراب قلم - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 13000 ریال - 3 -551-323-964 انتخاب
5- قلمرو ادبیات کودکان (جلد1)
گردآورنده:فریدون عموزاده‌خلیلی ؛ گردآورنده:حسن احمدی ؛ گردآورنده:مصطفی خرامان - مرکز نشر فرهنگی رجاء - 140 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
6- مه و باران: مجموعه داستان
نويسنده:حسن احمدی - روزگار - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 9 -662-374-964-978 انتخاب
7- نمایش سعید پایان نداشت
نويسنده:حسن احمدی ؛ تصويرگر:حبیب ایلون - سوره مهر - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 0 -354-506-964-978 انتخاب
8- این تحمیل شده‌ها: رمان نوجوان
نويسنده:حسن احمدی - صریر - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 4 -56-6661-964 انتخاب
9- مجموعه داستانهای کوتاه
نويسنده:سید ابراهیم نبوی ؛ نويسنده:حسن احمدی ؛ ويراستار:علی فروزفر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 216 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 820 ریال - انتخاب
10- کودک عجیب
نويسنده:حسن احمدی ؛ نقاش:سمائه شریفی - حوا - 56 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 5 -05-5131-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7