لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (45)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (51)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (47)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: شامل بیش از 1000 تست
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 8000 ریال - 4 -00-6028-964 انتخاب
2- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید: کنکورهای سراسری، آزاد، تربیت معلم، ...(با پاسخ تشریحی)
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1379 - 22000 ریال - 7 -043-326-964 انتخاب
3- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1و2): شامل 1200 تست همراه با تست‌های کنکورهای سراسری
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 148 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1380 - 14000 ریال - 6 -200-326-964 انتخاب
4- لبریز راز
نويسنده:حمید کریلی ؛ ويراستار:علیرضا ناصری - موسسه پژواک هنر و اندیشه - دیویی: 791.437 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 4 -1-93290-600-978 انتخاب
5- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید کنکورهای سراسری، آزاد ... (با پاسخ تشریحی)
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.074 - 312 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 15500 ریال - 9 -65-6028-964 انتخاب
6- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید: کنکورهای سراسری، آزاد، تربیت معلم، ...(با پاسخ تشریحی)
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1379 - 22500 ریال - 7 -043-326-964 انتخاب
7- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید: کنکورهای سراسری، آزاد، تربیت معلم، ...(با پاسخ تشریحی)
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1380 - 25500 ریال - 5 -206-326-964 انتخاب
8- چکیده مقالات همایش ابعاد مردم‌شناختی فرهنگ عاشورا
ويراستار:علیرضا حسن‌زاده ؛ زيرنظر:علیرضا ناصری - پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری - دیویی: 297.74 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 6 -23-6953-600-978 انتخاب
9- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: شامل بیش از 1000 تست
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 8000 ریال - 4 -00-6028-964 انتخاب
10- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید: کنکورهای سراسری، آزاد، تربیت معلم، ...(با پاسخ تشریحی)
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1379 - 22500 ریال - 7 -043-326-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6