لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (136)
تالیف (192)
ترجمه (5)
تهران (24)
شهرستان (173)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (197) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اگر فرزند باهوش می‌خواهید
نويسنده:محسن احمدی - شهید حسین فهمیده - دیویی: 649.68 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 9 -61-7400-964-978 انتخاب
2- رژیم‌های غذایی چاقی: درمان لاغری (اگر می‌خواهید چاق شوید)
نويسنده:محسن احمدی - شهید حسین فهمیده - دیویی: 613.71 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 964-7400-90-X انتخاب
3- رژیم‌های غذایی لاغری (درمان چاقی)
نويسنده:محسن احمدی - یاقوت سپاهان،آشیانه برتر،شهید فهمیده - دیویی: 613.25 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 5 -26-7145-600-978 انتخاب
4- اگر فرزند زیبا می‌خواهید (تغذیه برای زیبایی، زیبایی نسل آینده با تغذیه صحیح،تغدیه برای زیبایی خودم و فرزندم
نويسنده:محسن احمدی - شهید حسین فهمیده - دیویی: 613.2 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -54-7400-964 انتخاب
5- رژیم‌های غذایی لاغری (درمان چاقی)
نويسنده:محسن احمدی - یاقوت سپاهان،آشیانه برتر،شهید فهمیده - دیویی: 613.25 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 85000 ریال - 5 -26-7145-600-978 انتخاب
6- اگر فرزند زیبا می‌خواهید: تغذیه برای زیبائی، زیبائی نسل آینده با تغذیه صحیح، تغذیه برای زیبائی خودم و فرزندم
نويسنده:محسن احمدی - شهید حسین فهمیده - دیویی: 613.2 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -54-7400-964 انتخاب
7- اگر فرزند زیبا می‌خواهید (تغذیه برای زیبایی، زیبایی نسل آینده با تغذیه صحیح، تغدیه برای زیبایی خودم و فرزندم)
نويسنده:محسن احمدی - شهید حسین فهمیده - دیویی: 613.2 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 3 -54-7400-964 انتخاب
8- اگر فرزند باهوش می‌خواهید
نويسنده:محسن احمدی - شهید حسین فهمیده - دیویی: 649.68 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -61-7400-964 انتخاب
9- رژیم‌های غذایی بیماریهای معده
نويسنده:محسن احمدی - شهید حسین فهمیده - دیویی: 616.330654 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 4 -59-7400-964 انتخاب
10- اگر فرزند زیبا می‌خواهید
نويسنده:محسن احمدی - کیاراد،بصائر،شهید فهمیده - دیویی: 613.2 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 5 -14-5685-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20