لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (53)
تالیف (92)
ترجمه (2)
تهران (94)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستون پنجم
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - روزنه - دیویی: 8fa7.62 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 8950 ریال - 0 -86-6176-964 انتخاب
2- گزیده لطائف الطوائف
نويسنده:علی‌بن‌حسین فخرالدین‌صفی ؛ به‌اهتمام:سید ابراهیم نبوی ؛ ويراستار:پروین اردلان - روزنه - دیویی: 8fa7.4 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5950 ریال - 9 -030-334-964 انتخاب
3- قصه کوتوله‌ها و درازها
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - نشر نی - دیویی: 8fa7.6209 - 158 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 30000 ریال - 1 -499-312-964 انتخاب
4- سالن 6: یادداشت‌های روزانه زندان
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - نشر نی - دیویی: 955.0844 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 18500 ریال - 1 -566-312-964 انتخاب
5- قصه‌های نصرالدین
گردآورنده:سید ابراهیم نبوی - روزنه - دیویی: 8fa7.32 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 4950 ریال - 3 -76-6176-964 انتخاب
6- مجنون لیلی
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - عطایی - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 80000 ریال - انتخاب
7- بی‌ستون
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - روزنه - دیویی: 8fa7.62 - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 9950 ریال - 3 -016-334-964 انتخاب
8- اعتراف
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - نشر نی - دیویی: 8fa7.6209 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6000 ریال - 3 -503-312-964 انتخاب
9- آقای رئیس‌جمهور
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - نشر توسعه - دیویی: 8fa7.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 ریال - 9 -13-6609-964 انتخاب
10- مجنون لیلی
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - عطایی،آشیانه کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 3 -599-313-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10