لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (10)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همیشه در قلب منی
نويسنده:پری نرگسی - بوستان - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1200 نسخه - 75000 ریال - 8 -58-6110-964-978 انتخاب
2- در یادم بودی
نويسنده:پری نرگسی - عقیل - 584 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -117-163-600-978 انتخاب
3- جزیره‌ی عشق
نويسنده:پری نرگسی ؛ ويراستار:مهرداد فلاح - کتاب آوند دانش - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 0 -37-7114-964 انتخاب
4- رویای خوشبختی
نويسنده:پری نرگسی - واشقان - 344 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 1 -7-92189-964 انتخاب
5- رویای خوشبختی
نويسنده:پری نرگسی - واشقان - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -7-92189-964-978 انتخاب
6- تا انتهای زندگی
نويسنده:پری نرگسی - واشقان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 0 -24-7426-964 انتخاب
7- همیشه در قلب منی
نويسنده:پری نرگسی - بوستان - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 8 -58-6110-964-978 انتخاب
8- غروب بی‌ترانه
نويسنده:پری نرگسی - بوستان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 5 -59-6110-964-978 انتخاب
9- همیشه در قلب منی
نويسنده:پری نرگسی - بوستان - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 31000 ریال - 8 -58-6110-964-978 انتخاب
10- رز مرا نگه دار!
نويسنده:پری نرگسی - آموت - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1650 نسخه - 70000 ریال - 8 -83-5941-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3