لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (6)
تالیف (5)
ترجمه (13)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کوررنگی
نويسنده:شهریار نظری - نشر نشانه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 5 -44-7693-600-978 انتخاب
2- شما و بدنتان
نويسنده:الکسی دروخوف ؛ مترجم:شهریار نظری - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 612 - 36 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1600 ریال - 6 -124-460-964 انتخاب
3- شما و بدنتان
نويسنده:الکسی دروخوف ؛ مترجم:شهریار نظری - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 612 - 28 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1600 ریال - 8 -123-460-964 انتخاب
4- دستورات ایمنی و مراقبت از آسیبهای کودکان
نويسنده:رابرت وینچی ؛ مترجم:شهریار نظری ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.4 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 7000 ریال - 5 -01-6181-964 انتخاب
5- اصول کارکرد مغز در کودکان: پرورش کودک شاد و باهوش از تولد تا پنج سالگی
نويسنده:جان‌جی. مدینا ؛ مترجم:شهریار نظری - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 649.1 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300000 ریال - 0 -81-2785-964-978 انتخاب
6- دستورات ایمنی و مراقبت از آسیبهای کودکان
نويسنده:رابرت‌جی. وینچی ؛ مترجم:شهریار نظری ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.4 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 7000 ریال - 5 -01-6181-964 انتخاب
7- شما و بدنتان
نويسنده:الکسی دروخوف ؛ مترجم:شهریار نظری - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 612 - 28 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1600 ریال - 964-460-122-X انتخاب
8- به عبارت دیگر
نويسنده:شهریار نظری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5 -000-436-600-978 انتخاب
9- شما و بدنتان
نويسنده:الکسی دروخوف ؛ مترجم:شهریار نظری - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 612 - 28 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1600 ریال - 3 -120-460-964 انتخاب
10- کارستان: مجموعه داستان‌های کوتاه
نويسنده:شهریار نظری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa3.62 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 4 -432-436-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2