لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در کوی خاطره
نويسنده:فریده نعمتی - آوای ‌کلار - دیویی: 8fa3.62 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 4 -169-226-600-978 انتخاب
2- یادگاری
نويسنده:فریده نعمتی - آوای ‌کلار - دیویی: 8fa3.62 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -170-226-600-978 انتخاب
3- انرژی‌درمانی (مجموعه مقالات دکتر دوستداری)
گردآورنده:فریده نعمتی ؛ ويراستار:طه طائب - آرام - دیویی: 615.8 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 4 -11-6991-964 انتخاب
4- سرنوشتی که تغییر کرد به انضمام داستان بلندقیدار مشکل‌گشا
نويسنده:فریده نعمتی - آوای ‌کلار - دیویی: 8fa3.62 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 7 -171-226-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1